เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลัคกี้ มังกี้ ทริป จำกัด หรือชื่อเครื่องหมายการค้า “ลัคกี้ มังกี้ ทริป”
บริษัท ลัคกี้ มังกี้ ทริป จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ 11/08547 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการนำเที่ยว บริการให้คำปรึกษาการท่องเที่ยว แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการสำรองห้องพัก รับจัดทัวร์ทั้งประเภทเดี่ยว และหมู่คณะเพื่อการท่องเที่ยว สัมมนาดูงาน ในทุกเส้นทาง รวมทั้งยังรับปรึกษาและยื่นวีซ่า และด้วยความตั้งใจทุ่มเทให้กับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีความคุ้มค่าในราคาที่ลูกค้าจ่าย ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ กิจการการนำเที่ยวของ บริษัทฯ จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพของการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าตลอดไป


บริการของเรา
• บริการรับจัดนำเที่ยว สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน สำหรับคณะทัวร์และส่วนบุคคล ภายนอกประเทศ
• รวมทั้งนักท่องเที่ยวภายนอกราชอาณาจักร
• บริการสำรองห้องพักของโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก
• บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของทุกสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
• บริการจัดทัวร์และแพคเกจทัวร์ (2 ท่านขึ้นไป) ทั้งในและต่างประเทศ
• ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
• บริการรับยื่นและปรึกษาการขอวีซ่า
• บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Powered by MakeWebEasy.com