โปรแกรมทัวร์จีน


LMP10-CTUTG08

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60

฿ 69,000 ฿ 69,000

LMP10-CTUMU8

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60

฿ 55,900 ฿ 55,900

LMS3-SHWECSX5

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 พ.ย. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMS3-SHXWSHE5

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 มี.ค. 60 ถึง 13 มี.ค. 61

฿ 28,799 ฿ 28,799

LMS3-SHXWSHE4

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 36,799 ฿ 36,799

LMS3-SHXWSHE2

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 8 มี.ค. 61

฿ 32,799 ฿ 32,799

LMS3-SHWECSX4

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 พ.ย. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHWECSX2

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ต.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 12,799 ฿ 12,799

LMS3-SHWECSX1

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ต.ค. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 20,799 ฿ 20,799

LMS3-SHTGPEK6

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 30,900 ฿ 30,900

LMS3-SHMUKMG7

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ย. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 20,799 ฿ 20,799

LMS3-SHCZWUH1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 พ.ย. ถึง 6 มี.ค. 61

฿ 27,900 ฿ 27,900

LMS3-SHCZKWL5

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ธ.ค. ถึง 14 มี.ค. 61

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHCZCSX3

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 61

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SHCATSN1

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ธ.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 17,799 ฿ 17,799

LMC4-PEKXW

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ต.ค. ถึง 27 ต.ค. 60

฿ 16,999 ฿ 16,999

LMS3-SHCAPEK13

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ต.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 17,799 ฿ 17,799

LMS3-SH3UCTU14

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SH3UCTU13

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 พ.ย. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 22,799 ฿ 22,799

LMS3-SH3UCTU12

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 24,799 ฿ 24,799

LMS3-SH3UCTU11

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-TSNXW01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. ถึง 13 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMS3-CSPEKTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 39 พ.ย. ถึง 21 ม.ค. 61

฿ 15,799 ฿ 15,799

LMS3-CSPEKPVTG01

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 19,799 ฿ 19,799

LMS3-CSNKGXW01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 16,555 ฿ 16,555

LMS3-CSMUKMG1

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 5 ธ.ค. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMS3-CSKWLCZ01

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 พ.ย. ถึง 14 มี.ค. 61

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMZ1-TPE01.3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. ถึง 4 ก.พ. 61

฿ 17,777 ฿ 17,777

LMC4-PEKXW01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 พ.ย. ถึง 22 มี.ค. 61

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMC4-NKGXW02.2

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 พ.ย. ถึง 5 ก.พ. 61

฿ 12,999 ฿ 12,999
Powered by MakeWebEasy.com