โปรแกรมทัวร์จีน


LMS3-CSCKGWE01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ม.ค. ถึง 1 เม.ย. 61

฿ 9,899 ฿ 9,899

LMB14-KMGTG01

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 29,900 ฿ 29,900

LMZ1-XIY02-XW

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60

฿ 12,555 ฿ 12,555

LMZ1-XIY01-XW

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ธ.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 15,888 ฿ 15,888

LMZ1-PEK04-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 27,777 ฿ 27,777

LMP10-WUHFD01

6 วัน เดินทางช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 60 ถึง 10 ธ.ค. 61

฿ 48,900 ฿ 48,900

LMG1-SHE-XW005

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 60 ถึง 25 ธ.ค. 60

฿ 29,900 ฿ 29,900

LMZ1-PVG01-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 พ.ย. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 14,777 ฿ 14,777

LMS3-SHWECKG4

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 29,999 ฿ 29,999

LMZ1-SHE02-XW

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง 5 ก.พ. 61

฿ 27,777 ฿ 27,777

LMS3-CSWECKG1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 8,999 ฿ 8,999

LMS3-SHMUKMG1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 พ.ย. 60 ถึง 4 ม.ค. 61

฿ 23,799 ฿ 23,799

LMS3-CSTSNXW01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. 60 ถึง 13 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMS3-SHWECSX5

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 พ.ย. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMS3-SHXWSHE5

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 มี.ค. 60 ถึง 13 มี.ค. 61

฿ 28,799 ฿ 28,799

LMS3-SHXWSHE4

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 36,799 ฿ 36,799

LMS3-SHXWSHE2

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 8 มี.ค. 61

฿ 32,799 ฿ 32,799

LMS3-SHWECSX4

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 พ.ย. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHWECSX2

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ต.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 12,799 ฿ 12,799

LMS3-SHWECSX1

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ต.ค. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 20,799 ฿ 20,799

LMS3-SHTGPEK6

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 30,900 ฿ 30,900

LMS3-SHMUKMG7

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ย. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 20,799 ฿ 20,799

LMS3-SHCZWUH1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 พ.ย. ถึง 6 มี.ค. 61

฿ 27,900 ฿ 27,900

LMS3-SHCZKWL5

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ธ.ค. ถึง 14 มี.ค. 61

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHCZCSX3

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 61

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SHCATSN1

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ธ.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 17,799 ฿ 17,799

LMS3-SHCAPEK13

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ต.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 17,799 ฿ 17,799

LMS3-SH3UCTU14

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SH3UCTU13

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 พ.ย. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 22,799 ฿ 22,799

LMS3-SH3UCTU12

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 5 ม.ค. 61

฿ 24,799 ฿ 24,799
Powered by MakeWebEasy.com