โปรแกรมทัวร์จีน

LPZ1-ZTSN02

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 เม.ย. ถึง 29 ต.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LPZ1-BZKWL04

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 เม.ย. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LPZ1-BZKWL01

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 16 ต.ค. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LPZ1-BZPVG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 62

THB 21,999 ฿ 21,999

LPZ1-ZCSX02

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ก.ค. ถึง 02 ธ.ค. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LPZ1-ZPEK02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 03 ธ.ค. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LPZ1-ZPEK04

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ค. ถึง 05 ธ.ค. 62

THB 19,999 ฿ 19,999

LPZ1-ZPVG05

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ก.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

THB 12,999 ฿ 12,999

LPZ1-ZCSX01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 02 ธ.ค. 62

THB 11,999 ฿ 11,999

LPZ1-ZTSN03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 พ.ค. ถึง 21 ต.ค. 62

THB 11,999 ฿ 11,999

LPZ1-ZKMG06

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

THB 19,999 ฿ 19,999

LPZ1-ZCSX05

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 พ.ค. ถึง 01 ต.ค. 62

THB 11,999 ฿ 11,999

LPZ1-ZCSX06

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. ถึง 01 พ.ย. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LPZ1-ZPVG02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ค. ถึง 29 ต.ค. 62

THB 8,999 ฿ 8,999

LPI2-CZ75

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ. ถึง 23 ต.ค. 62

THB 9,888 ฿ 9,888

LPP4-CANTON1TG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ต.ค. ถึง 19 ต.ค. 62

THB 23,900 ฿ 23,900

LPP10-KMGMU18

7 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. ถึง 26 ก.ย 62

THB 63,900 ฿ 63,900

LPP10-CTUTG17

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ย. ถึง 25 ต.ค. 62

THB 53,900 ฿ 53,900

LPP10-PEKTG16

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย ถึง 29 ธ.ค 62

THB 51,900 ฿ 51,900

LPP10-PEKTG02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. ถึง 23 ต.ค 62

THB 51,800 ฿ 51,800

LPP10-KMGTG11

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 20 ต.ค. 62

THB 38,800 ฿ 38,800

LPP10-LXATG08

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย ถึง 20 ต.ค 62

THB 69,900 ฿ 69,900

LPP10-LXATG06

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 20 ต.ค. 62

THB 58,800 ฿ 58,800

LPP10-KMGTG13

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 29 ธ.ค 62

THB 55,000 ฿ 55,000

LPP10-SHATG15

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 29 ธ.ค. 62

THB 52,900 ฿ 52,900

LPP10-CGOWE09

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 20 ก.ย.62

THB 42,900 ฿ 42,900

LPP10-CTUSRTG03

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 20 ต.ค. 62

THB 65,900 ฿ 65,900

LPP10-CTUTG04

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 13 ต.ค. 62

THB 39,900 ฿ 39,900

LPP10-CSXWE10

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 20 ต.ค. 62

THB 36,900 ฿ 36,900

LPP10-CKGWE07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย ถึง 25 ก.ค. 62

THB 37,900 ฿ 37,900
Powered by MakeWebEasy.com