โปรแกรมทัวร์จีน


LMO6-CSXWE8998

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ส.ค. ถึง 30 ส.ค. 60

฿ 8,998 ฿ 8,998

LMI2-XWB90

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ย. ถึง 8 ธ.ค. 60

฿ 14,888 ฿ 14,888

LMJKN-CTUTG01

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.ย. ถึง 29 ก.ย. 60

฿ 69,000 ฿ 69,000

LMP10-CTUTG08

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 24 ต.ค. 60

฿ 68,000 ฿ 68,000

LMP10-CTUMU09

9 วัน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. ถึง 19 ต.ค. 60

฿ 61,000 ฿ 61,000

LMS3-SHWECKG3

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMS3-SHTGPEK3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SH3UCTU10

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.ค. ถึง 30 ส.ค. 60

฿ 19,799 ฿ 19,799

LMG1-PEK-CA007

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ก.ค. ถึง 12 ก.ย. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMC4-NKGXW02

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 ส.ค. ถึง 25 ก.ย. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMP10-CTUTG01

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ย. ถึง 29 ก.ย. 60

฿ 68,000 ฿ 68,000

LMP10-CTUTG05

7 วัน เดินทางช่วงวันที่ 21 ต.ค. ถึง 27 ต.ค. 60

฿ 56,000 ฿ 56,000

LMP10-CTUTG04

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 65,000 ฿ 65,000

LMP10-CTUTG03

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 59,000 ฿ 59,000

LMP10-CTUTG02

6 วัน เดินทางช่วงวันที่ 19 ต.ค. ถึง 28 ต.ค. 60

฿ 58,000 ฿ 58,000

LMS3-SHTGPEK4

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 14,799 ฿ 14,799

LMS3-SHTGPEK3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHTGCTU2

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 40,999 ฿ 40,999

LMS3-SHTGCTU1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. 60

฿ 30,999 ฿ 30,999

LMS3-SHMUKMG3

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ก.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 27,799 ฿ 27,799

LMS3-SHMUKMG2

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 23 ต.ค. 60

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SHMUCTU1

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 23 ต.ค. 60

฿ 29,799 ฿ 29,799

LMS3-SHFMPVG5

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ก.ค. ถึง 23 ต.ค. 60

฿ 21,799 ฿ 21,799

LMS3-SHCZKWL3

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ย. ถึง 27 ก.ย. 60

฿ 18,999 ฿ 18,999

LMS3-SHCZKWL2

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 27 ก.ย. 60

฿ 14,888 ฿ 14,888

LMS3-SHCAPEK12

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ก.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 15,799 ฿ 15,799

LMS3-SH3ULXA1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 ก.ย. ถึง 20 ต.ค. 60

฿ 39,799 ฿ 39,799

LMS3-SH3UCTU9V

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 26,799 ฿ 26,799

LMS3-SH3UCTU6

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ก.ย. ถึง 27 ก.ย. 60

฿ 22,799 ฿ 22,799

LMS3-SH3UCTU4

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 26 ต.ค. 60

฿ 17,799 ฿ 17,799
Powered by MakeWebEasy.com