โปรแกรมทัวร์จีน

LMZ1-CSX09-WE

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. 61 ถึง 29 พ.ค. 61

฿ 17,777 ฿ 17,777

LMS3-SHWECSX10

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 เม.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61

฿ 21,999 ฿ 21,999

LMT21-PVGTG05

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มี.ค. 61 ถึง 18 เม.ย. 61

฿ 27,991 ฿ 27,991

LMT21-PVGTG04

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มี.ค. 61 ถึง 18 เม.ย. 61

฿ 26,991 ฿ 26,991

LMT21-PVGTG03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 61 ถึง 02 ก.ค. 61

฿ 14,911 ฿ 14,911

LMT21-PVGFM01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 61 ถึง 02 ก.ค. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMT21-CSXFD11

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 มี.ค. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61

฿ 11,999 ฿ 11,999

LMT21-CSXFD10

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มี.ค. 61 ถึง 04 มิ.ย. 61

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMT21-MFMNX02

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 มี.ค. 61 ถึง 02 ก.ค. 61

฿ 7,999 ฿ 7,999

LMT21-MFMFD09

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 มี.ค. 61 ถึง 30 เม.ย. 61

฿ 7,999 ฿ 7,999

LMT21-KWLCZ03

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMS3-SHCZKWL8

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

฿ 20,999 ฿ 20,999

LMS3-SHCZKWL6

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 มี.ค. 61 ถึง 30 ต.ค. 61

฿ 18,799 ฿ 18,799

LMI2-XWB92

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 มี.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61

฿ 13,888 ฿ 13,888

LMS3-SHWECSX10

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 มี.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 61

฿ 21,999 ฿ 21,999

LMS3-SHTGPEKPVG2

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 มี.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 61

฿ 27,599 ฿ 27,599

LMS3-SHTGPEK7

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 มี.ค. ถึง 24 มิ.ย. 61

฿ 22,999 ฿ 22,999

LMS3-SHCATSN2

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

฿ 16,999 ฿ 16,999

LMS3-SHCAPEK16

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

฿ 31,999 ฿ 31,999

LMS3-CSPEKTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

฿ 15,899 ฿ 15,899

LMS3-CSPEKPVGTG01

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มี.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61

฿ 19,899 ฿ 19,899

LMT22-PEKCX01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ. 61 ถึง 19 มี.ค. 61

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMT22-KMGSC01

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ก.พ. 61 ถึง 30 เม.ย. 61

฿ 12,900 ฿ 12,900

LMS3-SHWECKG7

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ. 61 ถึง 24 มิ.ย. 61

฿ 20,999 ฿ 20,999

LMZ1-KMG03-MU

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มี.ค. 61 ถึง 2 เม.ย. 61

฿ 23,777 ฿ 23,777

LMS3-SHMUKMG11

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61

฿ 20,799 ฿ 20,799

LMP10-XIYZH04

7 วัน เดินทางช่วงวันที่ 11 เม.ย. 61  ถึง 18 เม.ย. 61

฿ 36,900 ฿ 36,900

LMP10-PEKTG04

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 เม.ย. 61  ถึง 21 เม.ย. 61

฿ 32,900 ฿ 32,900

LMP10-PEKTG02

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 07 ก.พ. 61  ถึง 11 ก.พ. 61

฿ 52,900 ฿ 52,900

LMP10-PEK-FM04

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61  ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 32,900 ฿ 32,900
Powered by MakeWebEasy.com