โปรแกรมทัวร์จีน

LMZ1-PVG07HO

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ย. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LMZ1-PEK05TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ย. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 19,999 ฿ 19,999

LMG1-PEKMU001

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 16,888 ฿ 16,888

LMG1-KMGTG002

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 28,900 ฿ 28,900

LMG1-KMG8L005

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. 61 ถึง 04 ม.ค. 62

THB 15,888 ฿ 15,888

LMG1-KMG8L004

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 61

THB 9,888 ฿ 9,888

LMS3-SHMFDLC2

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค.61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 35,999 ฿ 35,999

LMG1-PVGCA002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMI2-TG73

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61

THB 14,888 ฿ 14,888

LMN4-ULN8OMS7

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 62

THB 68,000 ฿ 68,000

LMI2-XWB93

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ส.ค. 61 ถึง 02 ต.ค. 61

THB 12,888 ฿ 12,888

LMI2-TG71

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ต.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61

THB 15,888 ฿ 15,888

LMG1-URC8L001

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61

THB 50,900 ฿ 50,900

LMG1-URC3U001

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ต.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61

THB 41,900 ฿ 41,900

LMG1-PVGCA002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ส.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMI2-KMG8L11

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 ก.ย. 61 ถึง 03 มี.ค. 62

THB 9,989 ฿ 9,989

LMG1-JGN3U001

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61

THB 29,900 ฿ 29,900

LMZ1-CSX01-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 มิ.ย. 61 ถึง 26 ต.ค. 61

THB 9,777 ฿ 9,777

LMO6-CSXWE13331

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ย. 61 ถึง 02 ต.ค. 61

THB 13,331 ฿ 13,331

LMZ1-CSX04-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-PVG02.2-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-CTU01-TG

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 20 พ.ย. 61

THB 23,999 ฿ 23,999

LMZ1-CSX03-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMG1-PVGCA001

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,900 ฿ 17,900

LMG1-TAOSC002

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. 61ถึง 13 ส.ค. 61

THB 28,900 ฿ 28,900

LMC10-CSCSXWE07

4 วัน 3 คืนเดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. 61 ถึง 23 ก.ย. 61

THB 11,899 ฿ 11,899

LMT-LXA87TG

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 23 ก.ค. 61 ถึง 30 ต.ค. 61

THB 69,900 ฿ 69,900

LMP10-KMG65TG

6 วัน เดินทางช่วงวันที่ 8 ส.ค. 61 ถึง 3 ม.ค. 62

THB 38,800 ฿ 38,800

LMP10-CKGFD01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ก.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61

THB 34,900 ฿ 34,900

LMS3-SH3UCTU17

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 พ.ย. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61

THB 23,999 ฿ 23,999
Powered by MakeWebEasy.com