โปรแกรมทัวร์จีน

LMZ1-CSX04-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-PVG02.2-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-CTU01-TG

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 20 พ.ย. 61

THB 23,999 ฿ 23,999

LMZ1-CSX03-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMG1-PVGCA001

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 18,900 ฿ 18,900

LMG1-TAOSC002

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. 61ถึง 13 ส.ค. 61

THB 28,900 ฿ 28,900

LMC10-CSCSXWE07

4 วัน 3 คืนเดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. 61 ถึง 23 ก.ย. 61

THB 11,899 ฿ 11,899

LMT-LXA87TG

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 23 ก.ค. 61 ถึง 30 ต.ค. 61

THB 69,900 ฿ 69,900

LMP10-KMG65TG

6 วัน เดินทางช่วงวันที่ 8 ส.ค. 61 ถึง 3 ม.ค. 62

THB 38,800 ฿ 38,800

LMP10-CKGFD01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ก.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61

THB 34,900 ฿ 34,900

LMS3-SH3UCTU17

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 พ.ย. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61

THB 23,999 ฿ 23,999

LMZ1-PEK03-MU

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61

THB 17,900 ฿ 17,900

LMZ1-PVG05-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 9 ธ.ค. 61

THB 18,900 ฿ 18,900

LMZ1-PEK04-TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMC10-CSSYXHU01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย. 61 ถึง 17 ก.ค. 61

THB 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-PEK04-TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMC10-CSPEKPVGTG02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ต.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LMC10-CSKMGMU05

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ก.ค. 61 ถึง 23 ต.ค. 61

THB 20,899 ฿ 20,899

LMS3-CSCSXWE06

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. 61 ถึง 26 ก.ย. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LM10-CSPVGXJ01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61

THB 18,899 ฿ 18,899

LMP10-CSX08-WE

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ส.ค. 61 ถึง 12 ส.ค. 61

THB 39,900 ฿ 39,900

LMS3-SHWECSX39

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ก.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61

THB 20,999 ฿ 20,999

LMS3-SHWECGO5

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. 61 ถึง 01 ม.ค. 62

THB 22,999 ฿ 22,999

LMT21-XIYFD07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค.61 ถึง 14 ต.ค.61

THB 25,991 ฿ 25,991

LMT21-CANTG02

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14-18 ตุลาคม 2561

THB 23,991 ฿ 23,991

LMT21-CANTG01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561

THB 22,991 ฿ 22,991

LMT21-PEKTG05

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มิ.ย. 61 ถึง 04 ก.ย. 61

THB 15,991 ฿ 15,991

LMT21-HGHCA05

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มิ.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 17,991 ฿ 17,991

LMT21-CTUMU05

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18-22 กันยายน 2561

THB 19,991 ฿ 19,991

LMC10-CSCTUMU01

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. 61 ถึง 30 ก.ค. 61

THB 11,899 ฿ 11,899
Powered by MakeWebEasy.com