โปรแกรมทัวร์จีน

LMZ1-PVG01-HO

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 61

THB 12,900 ฿ 12,900

LMT21-KMGTG02

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มี.ค. ถึง 4 ก.ค. 61

THB 23,911 ฿ 23,911

LMZ1-CSX10-WE

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ค. ถึง 24 ก.ย. 61

THB 11,777 ฿ 11,777

LMZ1-CSX02-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 พ.ค. ถึง 18 ก.ย. 61

THB 16,777 ฿ 16,777

LMS3-SHXWXIY4

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 พ.ค. ถึง 23 ต.ค. 61

THB 25,999 ฿ 25,999

LMC10-CSXIYXW03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 พ.ค. ถึง 26 ต.ค. 61

THB 18,899 ฿ 18,899

LMZ1-PEK02-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 25 มิ.ย. 61

THB 16,777 ฿ 16,777

LMT21-CSX-FD13

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 04 มิ.ย. 61

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-KMG02-MU

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 3 ก.ค. 61

THB 22,777 ฿ 22,777

LMZ1-KMG01-TG

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 24 ก.ย. 61

THB 24,777 ฿ 24,777

LMZ1-CSX11-WE

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ก.ค. ถึง 25 ก.ย. 61

THB 17,777 ฿ 17,777

LMS3-SHHUPEK1

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. 61 ถึง 27 พ.ค. 61

THB 18,999 ฿ 18,999

LMZ1-TSN01-XW

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 เม.ย. ถึง 26 ก.ย. 61

THB 15,888 ฿ 15,888

LMZ1-PVG03-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 25 มิ.ย. 61

THB 18,777 ฿ 18,777

LMC10-CSTSNXW03

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 13 ส.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMC10-CSPVGTG02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 เม.ย. ถึง 26 มิ.ย. 61

THB 17,899 ฿ 17,899

LMC10-CSPVGTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 3 ก.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMC10-CSPEKTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 เม.ย. ถึง 3 ก.ค. 61

THB 15,899 ฿ 15,899

LMC10-CSPEKPVGTG01

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 เม.ย. ถึง 4 ก.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LMC10-CSKWLCZ03

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 16 ต.ค. 61

THB 15,899 ฿ 15,899

LMC10-CSKMGMU04

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 พ.ค. ถึง 29 ก.ค. 61

THB 18,899 ฿ 18,899

LMC10-CSKMGMU03

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 พ.ค. ถึง 29 ก.ค. 61

THB 27,899 ฿ 27,899

LMC10-CSCTU3U01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. ถึง 17 มิ.ย. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMC10-CSCSXWE06

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 23 พ.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMZ1-CTU02-TG

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. 61 ถึง 13 ส.ค. 61

THB 25,888 ฿ 25,888

LMI2-TGB12

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. 61 ถึง 01 ก.ค.61

THB 15,888 ฿ 15,888

LMC10-CSCSXWE01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 เม.ย. ถึง 26 มิ.ย. 61

THB 12,899 ฿ 12,899

LMZ1-LXA01-3U

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 พ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61

THB 33,777 ฿ 33,777

LMS3-SHZHCAN1

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 5 พ.ค. 61

THB 23,999 ฿ 23,999

LMS3-SHMUKMG12

7 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 เม.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61

THB 42,999 ฿ 42,999
Powered by MakeWebEasy.com