โปรแกรมทัวร์จีน


LMS3-SHMUKMG1

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 19,799 ฿ 19,799

LMZ1-CTU01-TG

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. ถึง 20 พ.ย. 60

฿ 27,777 ฿ 27,777

LMZ1-CSX02-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 มิ.ย. ถึง 5 ต.ค. 60

฿ 18,888 ฿ 18,888

LMZ1-CSX01-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ค. ถึง 30 ธ.ค. 60

฿ 12,888 ฿ 12,888

LMZ1-CKG01-WE

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ค. ถึง 1 พ.ย. 60

฿ 16,888 ฿ 16,888

LMO6-CKGWE01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-PVG02-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ค. ถึง 31 ต.ค. 60

฿ 16,999 ฿ 16,999

LMG1-CSX-FD009

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 60

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMP10-URC01SC

8 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 29 ก.ย. 60

฿ 49,900 ฿ 49,900

LMP10-SHAE3

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ย. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 25,800 ฿ 25,800

LMP10-IRKS7

8 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 ส.ค. ถึง 19 ส.ค. 60

฿ 69,000 ฿ 69,000

LMC4-CSXFD01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 มิ.ย. ถึง 22 ธ.ค. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999 ฿ 12,999 ฿ 12,999 -13%

LMZ1-CSX03-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 มิ.ย. ถึง 25 ก.ย. 60

฿ 12,777 ฿ 12,777 ฿ 9,999 ฿ 9,999 -22%

LMZ1-PEK02-HU

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 14,777 ฿ 14,777

LMZ1-CSX04-CZ

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 พ.ค. ถึง 2 ต.ค. 60

฿ 20,888 ฿ 20,888

LMP10-KMGSC8886

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 10 ก.ค. ถึง 28 ก.ค. 60

฿ 48,000 ฿ 48,000

LMP10-CTUTG

8 วัน เดินทางช่วงวันที่ 11 ก.ค. ถึง 30 ก.ค. 60

฿ 67,000 ฿ 67,000

LMZ1-KMG03-8L

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 26 มิ.ย. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999 ฿ 8,900 ฿ 8,900 -11%

LMS3-SHXJPVG1

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 มิ.ย. ถึง 27 มิ.ย. 60

฿ 10,888 ฿ 10,888

LMS3-SHCAPEK11

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 พ.ค. ถึง 25 มิ.ย. 60

฿ 14,888 ฿ 14,888

LMG1-KMG-MU003

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 พ.ค. ถึง 5 ก.ค. 60

฿ 21,900 ฿ 21,900

LMZ1-PVG03-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ก.ค. ถึง 29 ต.ค 60

฿ 13,777 ฿ 13,777

LMH5-SYX001

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 27 มิ.ย. 60

฿ 9,990 ฿ 9,990

LMS6-KMG002

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ส.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 25,900 ฿ 25,900

LMS6-KMG001

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ก.ค. ถึง 4 ม.ค. 61

฿ 25,900 ฿ 25,900

LMS6-CHA005

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 พ.ค. ถึง 12 ธ.ค. 60

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMS3-SHHUHAK

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 พ.ค. ถึง 29 มิ.ย. 60

฿ 19,999 ฿ 19,999

LMH3-XW43A04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ย. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMH3-XW43A03

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 มิ.ย. ถึง 20 ส.ค. 60

฿ 12,999 ฿ 12,999

LMT21-GTPEKTG01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900
Powered by MakeWebEasy.com