ทัวร์เซี่ยงไฮ้

LMC10-CSPVGTG02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 พ.ค. ถึง 26 มิ.ย. 61

THB 17,899 ฿ 17,899

LMZ1-PVG01-HO

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 61

THB 12,900 ฿ 12,900

LMZ1-PVG03-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 25 มิ.ย. 61

THB 18,777 ฿ 18,777

LMC10-CSPVGTG02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 เม.ย. ถึง 26 มิ.ย. 61

THB 17,899 ฿ 17,899

LMC10-CSPVGTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 3 ก.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMS3-SHTGPVG3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 เม.ย. 61 ถึง 24 มิ.ย. 61

THB 23,999 ฿ 23,999

LMS3-SHTGPVG03

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 เม.ย. 61 ถึง 1 ก.ค. 61

THB 27,599 ฿ 27,599

LMS3-SHMUPVG7

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มี.ค. ถึง 25 มิ.ย. 61

THB 15,999 ฿ 15,999

LMT21-PVGTG03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 61 ถึง 02 ก.ค. 61

THB 14,911 ฿ 14,911

LMT21-PVGFM01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 61 ถึง 02 ก.ค. 61

THB 15,999 ฿ 15,999

LMS3-SHTGPEKPVG2

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 มี.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 61

THB 27,599 ฿ 27,599

LMS3-CSPEKPVGTG01

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มี.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LMZ1-PVG04-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 13 ส.ค. 61

THB 11,900 ฿ 11,900

LMZ1-PVG02-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. 61 ถึง 14 ส.ค. 61

THB 14,900 ฿ 14,900

LMS3-SHFMPVG6

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 เม.ย. 61 ถึง 1 ก.ค. 61

THB 20,999 ฿ 20,999

LMS3-SHFMPVG5

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 มี.ค. 61 ถึง 1 ก.ค. 61

THB 23,999 ฿ 23,999
Powered by MakeWebEasy.com