ทัวร์เซี่ยงไฮ้

LMZ1-BZPVG03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 62 ถึง 25 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-BZPVG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ม.ค. 62 ถึง 27 พ.ค. 62

THB 18,999 ฿ 18,999

LMG1-PVGCA001

4 วัน 3คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62

THB 19,900 ฿ 19,900

LMZ1-PVG07HO

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ย. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LMG1-PVGCA002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMI2-TG73

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61

THB 14,888 ฿ 14,888

LMG1-PVGCA002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ส.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMZ1-PVG02.2-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMG1-PVGCA001

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,900 ฿ 17,900

LMZ1-PEK04-TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMC10-CSPEKPVGTG02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ต.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LM10-CSPVGXJ01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61

THB 18,899 ฿ 18,899

LMT21-HGHCA05

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มิ.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 17,991 ฿ 17,991

LMZ1-PVG01-HO

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 61

THB 12,900 ฿ 12,900

LMZ1-PVG04-XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ต.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999
Powered by MakeWebEasy.com