ทัวร์จางเจียเจี้ย

LPI2-FD511

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ.62 ถึง 23 ต.ค. 62

THB 9,888 ฿ 9,888

LMG1-CSXFD004

5 วัน4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ย. 61 ถึง 04ม.ค. 62

THB 18,888 ฿ 18,888

LMZ1-CSX12-WE

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 พ.ย.61 ถึง 02 ม.ค.62

THB 14,999 ฿ 14,999

LMZ1-CSX01-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 มิ.ย. 61 ถึง 26 ต.ค. 61

THB 9,777 ฿ 9,777

LMO6-CSXWE13331

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ย. 61 ถึง 02 ต.ค. 61

THB 13,331 ฿ 13,331

LMZ1-CSX04-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-CSX03-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMC10-CSCSXWE07

4 วัน 3 คืนเดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. 61 ถึง 23 ก.ย. 61

THB 11,899 ฿ 11,899

LMS3-CSCSXWE06

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. 61 ถึง 26 ก.ย. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMP10-CSX08-WE

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ส.ค. 61 ถึง 12 ส.ค. 61

THB 39,900 ฿ 39,900

LMS3-SHWECSX39

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ก.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61

THB 20,999 ฿ 20,999

LMZ1-CSX10-WE

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ค. ถึง 24 ก.ย. 61

THB 11,777 ฿ 11,777

LMZ1-CSX02-FD

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 มิ.ย. ถึง 23 ต.ค. 61

THB 16,777 ฿ 16,777

LMZ1-CSX11-WE

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ก.ค. ถึง 25 ก.ย. 61

THB 17,777 ฿ 17,777

LMS3-SHCZCSX3

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ค. 61 ถึง 1 พ.ย. 61

THB 21,999 ฿ 21,999

LMS3-SHWECSX10

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่  09 มิ.ย.61 ถึง 24 ธ.ค. 61

THB 21,999 ฿ 21,999
Powered by MakeWebEasy.com