ทัวร์ปักกิ่ง

LMT21-KMGTG01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61

THB 21,991 ฿ 21,991

LMT21-KMG8L07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

THB 20,991 ฿ 20,991

LMS3-PEKCA01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

THB 16,999 ฿ 16,999

LMI2-XWB92

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 มี.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61

THB 13,888 ฿ 13,888

LMS3-SHTGPEKPVG2

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 มี.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 61

THB 27,599 ฿ 27,599

LMS3-SHTGPEK7

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 มี.ค. ถึง 24 มิ.ย. 61

THB 22,999 ฿ 22,999

LMS3-SHCATSN2

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

THB 16,999 ฿ 16,999

LMS3-SHCAPEK16

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

THB 31,999 ฿ 31,999

LMS3-CSPEKTG01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 03 ก.ค. 61

THB 15,899 ฿ 15,899

LMS3-CSPEKPVGTG01

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มี.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LMT22-PEKCX01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ. 61 ถึง 19 มี.ค. 61

THB 15,900 ฿ 15,900

LMP10-PEKTG04

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 17 เม.ย. 61  ถึง 21 เม.ย. 61

THB 32,900 ฿ 32,900

LMP10-PEK-FM04

5 วัน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61  ถึง 16 เม.ย. 61

THB 32,900 ฿ 32,900

LMS3-SHCAPEK15

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

THB 30,999 ฿ 30,999

LMS3-CSTSNXW02

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ม.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899

LMZ1-TSN01-XW

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ก.พ. 61 ถึง 22 มี.ค. 61

THB 14,888 ฿ 14,888

LMS3-CSTSNXW03

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.พ. 61 ถึง 16 มี.ค. 61

THB 13,899 ฿ 13,899

LMP22-PEKCX01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง 19 มี.ค. 61

THB 15,900 ฿ 15,900

LMS3-CSTSNXW01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. 60 ถึง 13 มี.ค. 61

THB 16,900 ฿ 16,900

LMS3-TSNXW01

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. ถึง 13 มี.ค. 61

THB 16,900 ฿ 16,900

LMC4-PEKXW01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 พ.ย. ถึง 22 มี.ค. 61

THB 14,999 ฿ 14,999

LMI2-XWB91

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 ม.ค. ถึง 11 มี.ค. 61

THB 14,888 ฿ 14,888
Powered by MakeWebEasy.com