ทัวร์ปักกิ่ง

LMZ1-BZKMG01

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ม.ค. 62 ถึง 13 มิ.ย. 62

THB 22,999 ฿ 22,999

LMZ1 : BZPEK07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 22 ก.พ. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LMG1-HRB3U001

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค 61 ถึง 04 ม.ค. 62

THB 31,888 ฿ 31,888

LMZ1-PEK05TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ย. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 19,999 ฿ 19,999

LMG1-PEKMU001

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ต.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 62

THB 16,888 ฿ 16,888

LMI2-TG71

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ต.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61

THB 15,888 ฿ 15,888

LMZ1-PEK03-MU

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61

THB 17,900 ฿ 17,900

LMZ1-PEK04-TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMZ1-PEK04-TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMC10-CSPEKPVGTG02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ต.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61

THB 19,899 ฿ 19,899

LMT21-PEKTG05

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มิ.ย. 61 ถึง 04 ก.ย. 61

THB 15,991 ฿ 15,991

LMZ1-PEK02-TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 ส.ค. ถึง 9 ธ.ค. 61

THB 16,900 ฿ 16,900

LMZ1-TSN01-XW

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ก.ย. ถึง 24 ต.ค. 61

THB 12,888 ฿ 12,888

LMC10-CSTSNXW03

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 13 ส.ค. 61

THB 14,899 ฿ 14,899
Powered by MakeWebEasy.com