ทัวร์ปักกิ่ง

LPP10-PEKTG21

8 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 30 ต.ค. 62

THB 52,000 ฿ 52,000

LPT18-XWTSN02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 พ.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 13,888 ฿ 13,888

LPT18-XWTSN01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 เม.ย. ถึง 01 พ.ย. 62

THB 12,888 ฿ 12,888

LPI2-CNXJ811

7 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ค. ถึง 23 ต.ค. 62

THB 13,888 ฿ 13,888

LPI2-CNXJ802

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 พ.ค. ถึง 21 ต.ค. 62

THB 9,989 ฿ 9,989

LPZ1-ZTSN02

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 เม.ย. ถึง 29 ต.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LPZ1-ZPEK02

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 03 ธ.ค. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LPZ1-ZPEK04

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ค. ถึง 05 ธ.ค. 62

THB 19,999 ฿ 19,999

LPZ1-ZTSN03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 พ.ค. ถึง 21 ต.ค. 62

THB 11,999 ฿ 11,999

LPP10-PEKTG16

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย ถึง 29 ธ.ค 62

THB 51,900 ฿ 51,900

LPP10-PEKTG02

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. ถึง 23 ต.ค 62

THB 51,800 ฿ 51,800

LPI2-XWB95

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 02 ก.ค. 62

THB 12,888 ฿ 12,888
Powered by MakeWebEasy.com