ทัวร์ปักกิ่ง


LMI2-XWB90

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ย. ถึง 8 ธ.ค. 60

฿ 14,888 ฿ 14,888

LMS3-SHTGPEK3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMG1-PEK-CA007

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ก.ค. ถึง 12 ก.ย. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMS3-SHTGPEK4

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 14,799 ฿ 14,799

LMS3-SHTGPEK3

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ส.ค. ถึง 10 ธ.ค. 60

฿ 16,799 ฿ 16,799

LMS3-SHCAPEK12

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ก.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 15,799 ฿ 15,799

LMS3-CSXWTSN1

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 26 ต.ค. 60

฿ 13,555 ฿ 13,555

LMZ1-PEK02-HU

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 14,777 ฿ 14,777

LMS3-SHCAPEK11

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 ส.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 14,799 ฿ 14,799

LMH3-XW43A04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ย. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMS3-TSN2XW

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 เม.ย. ถึง 29 ส.ค. 60

฿ 16,888 ฿ 16,888

LMC4-PEKXW

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 เม.ย. ถึง 1 ก.ย. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMI2-XWB89

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 เม.ย. ถึง 3 ก.ย. 60

฿ 12,988 ฿ 12,988
Powered by MakeWebEasy.com