โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

LMZ1-HKG14-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61

฿ 21,999 ฿ 21,999

LMZ1-HKG03-HX

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 21,999 ฿ 21,999

LMT21-MFMFD11

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 21,900 ฿ 21,900

LMT21-MFMFD10

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 28,999 ฿ 28,999

LMT21-HKGFD08

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 20,999 ฿ 20,999

LMT21-HKGCX10

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 29 พ.ค. 61

฿ 22,900 ฿ 22,900

LMS17-HKTG07-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 พ.ค. 61 ถึง 27 พ.ค. 61

฿ 14,888 ฿ 14,888

LMZ1-HKG06-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 มี.ค. 61 ถึง 22 ต.ค. 61

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMZ1-HKG12-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 มี.ค. 61 ถึง 16 ก.ย. 61

฿ 18,999 ฿ 18,999

LMP4-HKGCX06

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

฿ 27,900 ฿ 27,900

LMP4-HKGCX05

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61

฿ 25,900 ฿ 25,900

LMS17-HKTG1504-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 เม.ย. 61 ถึง 1 พ.ค. 61

฿ 16,888 ฿ 16,888

LMS17-HKTG34-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 มี.ค. 61 ถึง 25 เม.ย. 61

฿ 11,888 ฿ 11,888

LMS17-HKTG32-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 เม.ย. 61 ถึง 8 เม.ย. 61

฿ 15,888 ฿ 15,888

LMS17-HKTG06-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 มี.ค. 61 ถึง 1 เม.ย. 61

฿ 8,888 ฿ 8,888

LMS17-HKTG04-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 17,888 ฿ 17,888

LMS17-HKTG02-FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61

฿ 9,888 ฿ 9,888

LMB11-HKG09EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.พ. 61 ถึง 28 เม.ย. 61

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMA2-HKG05-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61

฿ 17,999 ฿ 17,999

LMA2-HKG04-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMA2-HKG03-HK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ม.ค. 61 ถึง 12 ก.พ. 61

฿ 18,999 ฿ 18,999

LMA2-HKG02-HK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ม.ค. 61 ถึง 12 ก.พ. 61

฿ 17,999 ฿ 17,999

LMA2-HKG01-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ม.ค. 61 ถึง 12 ก.พ. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMB11-HKG03RJ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ม.ค. 61 ถึง 01 พ.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMS6-HKGCX14

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 23,900 ฿ 23,900

LMS6-HKGCX13

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61

฿ 23,900 ฿ 23,900

LMS6-HKGCX12

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย. 61 ถึง 14 เม.ย. 61

฿ 23,900 ฿ 23,900

LMS6-HKG003B

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ม.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMS6-HKG003A

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ม.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 61

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMS6-HKG001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ก.พ. 61 ถึง 08 เม.ย. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900
Powered by MakeWebEasy.com