โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

LMG14-HKG08HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.ค. 61 ถึง 02 ก.ย. 61

THB 13,999 ฿ 13,999

LMG14-HKG07HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61

THB 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-HKG23-CX

2 วัน 1 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ส.ค. 61 ถึง 13 ส.ค. 61

THB 16,999 ฿ 16,999

LMZ1-HKG04-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ต.ค. 61 ถึง 30 ต.ค. 61

THB 15,999 ฿ 15,999

LMO6-HKGFD13331

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ส.ค. 61 ถึง 17 ก.ย. 61

THB 13,331 ฿ 13,331

LMO6-HKG03.2

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ก.ค. 61 ถึง 124 ก.ย. 61

THB 11,911 ฿ 11,911

LMZ1-HKG02-FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ก.ย. 61 ถึง 19 พ.ย. 61

THB 13,999 ฿ 13,999

LMO6-MFMFD2992

3 วัน เดินทางช่วงวันที่ 09 ต.ค. 61 ถึง 20 ต.ค. 61

THB 3,993 ฿ 3,993

LMZ1-HKG10-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. 61 ถึง 15 ก.ค. 61

THB 9,999 ฿ 9,999

LMG1-HKGHX002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 ก.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61

THB 21,900 ฿ 21,900

LMG1-HKGX001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 มิ.ย. 61 ถึง 21 ต.ค. 61

THB 16,900 ฿ 16,900

LMG1-HKGFD005

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ก.ค. 61 ถึง 29 ต.ค. 61

THB 10,900 ฿ 10,900

LMG1-HKGEK002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.ค. 61 ถึง 26 ส.ค. 61

THB 25,900 ฿ 25,900

LMG1-HKGEK001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ค. 61 ถึง 22 ก.ค. 61

THB 12,900 ฿ 12,900

LMG1-HKGCX002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ก.ย. 61 ถึง 16 ต.ค. 61

THB 22,900 ฿ 22,900

LMO6-HKG32.1EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ก.ย.61 ถึง 26 ก.ย.61

THB 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-HKG03-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ค. 61 ถึง 23 ก.ค. 61

THB 11,999 ฿ 11,999

LMW2-HH8CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 พ.ค. 61 ถึง 29 ต.ค. 61

THB 16,999 ฿ 16,999

LMW2-HC3HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ก.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61

THB 12,999 ฿ 12,999

LMW2-HH12CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21  มิ.ย. 61 ถึง 27 ส.ค. 61

THB 12,999 ฿ 12,999

LMW2-HH1CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21  มิ.ย. 61 ถึง 27 ต.ค. 61

THB 12,555 ฿ 12,555

LMW2-HC1CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28  มิ.ย. 61 ถึง 29 ต.ค. 61

THB 9,999 ฿ 9,999

LMI2-HCX14

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16  มิ.ย. 61 ถึง 30 ก.ค. 61

THB 13,881 ฿ 13,881

LMO6-HNK6886

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ค. 61 ถึง 02 ส.ค. 61

THB 6,886 ฿ 6,886

LMS17-HKTG09-HX

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 มิ.ย. 61 ถึง 22 ต.ค. 61

THB 12,800 ฿ 12,800

LMS17-HKTG05-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 มิ.ย. 61 ถึง 28 ต.ค. 61

THB 12,800 ฿ 12,800

LMO6-HKG07-HX

4 วัน เดินทางช่วงวันที่ 06 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ย. 61

THB 8,558 ฿ 8,558

LMP10-HKGMFM32HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61

THB 22,900 ฿ 22,900

LMS17-HKTG07-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 มิ.ย. 61 ถึง 01 พ.ย. 61

THB 13,800 ฿ 13,800

LMZ1-HKG13-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ก.ค. 61 ถึง 27 ส.ค. 61

THB 13,999 ฿ 13,999
Powered by MakeWebEasy.com