โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

LPB11-HKG08CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 เม.ย. ถึง 1 ก.ค. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LPI2-FD311

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มี.ค. ถึง 28 เม.ย. 62

THB 9,888 ฿ 9,888

LPG14-MFM02FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 24 ก.ย. 62

THB 9,999 ฿ 9,999

LPZ1-ZHKG15CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ม.ค. ถึง 26 พ.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LPZ1-AZHKG11EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มี.ค.ถึง 30 เม.ย. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LPP4-PHOTG8

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13-15 เม.ย. 62

THB 30,900 ฿ 30,900

LPP4-PHOTG7

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 -15 เม.ย 62

THB 28,900 ฿ 28,900

LPP4-PHOEK4

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 มี.ค. ถึง 28 พ.ค. 62

THB 23,900 ฿ 23,900

LPP4-PHOEK2

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มี.ค. ถึง 29 เม.ย. 62

THB 21,900 ฿ 21,900

LPP4-PHOEK1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มี.ค.. ถึง 29 เม.ย. 62

THB 19,900 ฿ 19,900

LPP4-PHOCX6

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย.. ถึง 16 เม.ย. 62

THB 30,900 ฿ 30,900

LPP4-PHOCX5

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 เม.ย.. ถึง 16 เม.ย. 62

THB 28,900 ฿ 28,900

LMZ1-AZHKG07TG

2 วัน 1 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ม.ค. ถึง 28 เม.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG11.1EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มี.ค. ถึง 01 เม.ย. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LMZ1-HKG01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ม.ค. ถึง 26 พ.ค. 62

THB 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-AZHKG31

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG03FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ม.ค. ถึง 02 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-HKG08CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ม.ค. ถึง 02 เม.ย. 62

THB 17,900 ฿ 17,900

LMB11-HKG002RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 พ.ย.61 ถึง 01 เม.ย.62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMG14-MFM01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. 61 ถึง 3 ม.ค. 62

THB 10,999 ฿ 10,999

LMC4-HKGCX07

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ย. 61 ถึง 25 เม.ย. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LMB11-HKG002CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LMZ1-AZHKG11EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ม.ค. ถึง 02 มี.ค. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LMZ1-AZHKG21CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 ก.พ. ถึง 25 มี.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMZ1-AZHKG30-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 11 พ.ย. 61

THB 13,999 ฿ 13,999

LMT-HGK181229HK

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61

THB 25,800 ฿ 25,800

LMW2-HC6RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ย. 61 ถึง 24 มี.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMZ1-HKG15.2CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ม.ค. ถึง 02 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG04HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ธ.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LMW2-HH11CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ย. 61 ถึง 30 มี.ค. 62

THB 13,888 ฿ 13,888
Powered by MakeWebEasy.com