โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

LPZ1-ZHKG03

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ส.ค. 62 ถึง 19 ม.ค. 63

THB 13,999 ฿ 13,999

LPZ1-ZHKG14

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ต.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 20,999 ฿ 20,999

LPZ1-ZHKG13

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ต.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 19,999 ฿ 19,999

LPZ1-ZHKG21

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ก.ค. ถึง 26 ส.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LPZ1-ZHKG12

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 01 ก.ย. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LPZ1-ZHKG11

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มิ.ย. ถึง 26 ส.ค. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LPZ1-ZHKG04

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ค. ถึง 26 ต.ค. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LPZ1-ZHKG09

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LPZ1-ZHKG05

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

THB 17,999 ฿ 17,999

LPZ1-ZHKG10

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. 62 ถึง 19 ม.ค. 63

THB 13,999 ฿ 13,999

LPI2-FD312

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ก.ค. 62 ถึง 02 ม.ค. 63

THB 9,888 ฿ 9,888

LPP4-EK4HKGMFMNP

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. ถึง 29 ต.ค. 62

THB 22,900 ฿ 22,900

LPP4-EK2HKGDIS

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 พ.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

THB 20,900 ฿ 20,900

LPP4-EK1HKGNP

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 พ.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

THB 18,900 ฿ 18,900

LPB11-HKG04MS

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 มิ.ย. ถึง 26 ต.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

LPB11-HKG001MS

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 มิ.ย. ถึง 26 ต.ค. 62

THB 8,999 ฿ 8,999

LPI2-NX81

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 62

THB 11,888 ฿ 11,888

LPZ1-ZHKG16

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 16 ธ.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LPZ1-ZHKG06

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LPC4-MLEPG01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 30 ก.ย. 62

THB 49,900 ฿ 49,900

LPC4-HKGCX003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 22 ก.ย. 62

THB 16,900 ฿ 16,900

LPC4-HKGCX002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 22 ก.ย. 62

THB 16,900 ฿ 16,900

LPB11-HKG08CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 เม.ย. ถึง 01 ก.ค. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LPG14-MFM02FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 24 ก.ย. 62

THB 9,999 ฿ 9,999

LPZ1-ZHKG15CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

THB 14,999 ฿ 14,999

LPZ1-ZHKG08

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 29 ก.ย. 62

THB 17,900 ฿ 17,900

LPB11-HKG002CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LPB11-HKG01CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

THB 12,900 ฿ 12,900

LPB11-HKG003CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 27 ต.ค. 62

THB 16,900 ฿ 16,900
Powered by MakeWebEasy.com