โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


LMP21-HKGCX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 ธ.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMP21-HKG8CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ธ.ค. ถึง 27 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMP21–HKG7HXEK

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 27 มี.ค. 61

฿ 22,900 ฿ 22,900

LMP21–HKG6SZX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 27 มี.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP21-HKG3HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP21-HKG3CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP21-HKG2HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP21-HKG2CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP21-HKG1HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMP21-HKG1CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMZ1-HKG18-EK

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มี.ค. 61 ถึง 4 มี.ค. 61

฿ 21,999 ฿ 21,999

LMZ1-HKG06-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMZ1-HKG09-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 61

฿ 25,999 ฿ 25,999

LMZ1-HKG28-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 61

฿ 19,999 ฿ 19,999

LMP4-HKGEK03.1-DEC

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 20,900 ฿ 20,900

LMZ1-HKG08-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ย. 60 ถึง 16 เม.ย. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMS17-HKTG03-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 15,888 ฿ 15,888

LMO6-HKGFD10

2 วัน เดินทางช่วงวันที่ 18 พ.ย. ถึง 21 ม.ค. 61

฿ 10,901 ฿ 10,901

LMB11-HKG02EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 พ.ย. 60 ถึง 29 ม.ค. 61

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMB11-HKG03EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 พ.ย. 60 ถึง 29 ม.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMB11-HKG01CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 พ.ย. 60 ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMB11-HKG001RJ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 พ.ย. 60 ถึง 14 เม.ย. 61

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-HKG16-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 6 ม.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMZ1-HKG10-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 พ.ย. 60 ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-HKG08-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ต.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 61

฿ 18,900 ฿ 18,900

LMB11-HKG09EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 60 ถึง 29 ม.ค. 61

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMC4-HKGNY-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 1 ม.ค. 61

฿ 27,900 ฿ 27,900

LMP4-HKGEK03.1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 ธ.ค. 60 ถึง 2 เม.ย. 61

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMP4-HKGEK02.1

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ธ.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 61

฿ 22,900 ฿ 22,900

LMP4-HKGEK01.1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 8 ธ.ค. 60 ถึง 2 เม.ย. 61

฿ 18,900 ฿ 18,900
Powered by MakeWebEasy.com