โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


LMC4-HKGCX05

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 6 ส.ค. 60

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMC4-HKGCX04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 6 ส.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMC4-HKGCX03

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 มิ.ย. ถึง 12 ก.ค. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMO6-HKGTG01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 มิ.ย. ถึง 4 ก.ย. 60

฿ 5,995 ฿ 5,995

LMI2-CX12HKG

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ก.ค. ถึง 27 ส.ค. 60

฿ 9,988 ฿ 9,988

LMZ1-HKG28-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 มิ.ย. ถึง 27 มิ.ย. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999 ฿ 12,555 ฿ 12,555 -10%

LMO6-HKGJAZZ-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 มิ.ย. ถึง 28 มิ.ย. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMA2-HKGSS4D-XH

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 60

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMO6-J4CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 มิ.ย. ถึง 6 ก.ย. 60

฿ 12,221 ฿ 12,221

LMZ1-HKG27-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMC4-HKGCX01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 60

฿ 14,900 ฿ 14,900 ฿ 9,900 ฿ 9,900 -34%

LMH5-HKG-HK015

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. – 28 ส.ค. 60

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMS17-HKGTG05-HX_RJ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 พ.ย. ถึง 19 ก.ย 60

฿ 14,900 ฿ 14,900 ฿ 13,900 ฿ 13,900 -7%

LMS17-HKGTG03-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 มิ.ย. ถึง 10 ก.ย 60

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMS17-HKGTG02-RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 22 ต.ค 60

฿ 12,900 ฿ 12,900

LMS17-HKGTG01-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 พ.ค. ถึง 25 ก.ย 60

฿ 11,900 ฿ 11,900 ฿ 9,900 ฿ 9,900 -17%

LMA2-HKG-SZX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 มิ.ย. ถึง 27 ส.ค 60

฿ 13,500 ฿ 13,500

LMG1-HKG-HX003

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 60

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMG1-HKG-HX001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 พ.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMG1-HKG-EK003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 พ.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 9,900 ฿ 9,900

LMG1-HKG-EK001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 พ.ค. ถึง 2 ก.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMS6-HKG003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 14 ส.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMS6-HKG003B

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMS6-HKG003A

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 13,900 ฿ 13,900

LMS6-HKG001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 14 ส.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMZ1-HKG26-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-HKG11-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 มิ.ย. ถึง 27 ส.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMZ1-HKG09-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 ก.ค. ถึง 28 ส.ค. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMZ1-HKG06-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 9 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 60

฿ 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-HKG04-UL

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 10 ก.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900
Powered by MakeWebEasy.com