โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


LMO6-HKG32CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 ก.ย. ถึง 25 ก.ย. 60

฿ 5,995 ฿ 5,995

LMZ1-HKG12-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ส.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-HKG02-FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ต.ค. ถึง 28 พ.ค. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMZ1-HKG01-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 พ.ย. ถึง 22 พ.ค. 61

฿ 12,999 ฿ 12,999

LMA2-HKGHX3D

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ส.ค. ถึง 27 ส.ค. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMI2-HKGCX11

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. ถึง 13 ส.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMS17-HKTG09-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ส.ค. ถึง 14 ส.ค. 60

฿ 22,900 ฿ 22,900

LMZ1-HKG22-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 24 ก.ค. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-HKG30-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ค. ถึง 28 ส.ค. 60

฿ 15,555 ฿ 15,555

LMZ1-HKG29-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ค. ถึง 3 ก.ย. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999

LMC4-HKGCX05

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 6 ส.ค. 60

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMC4-HKGCX04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 6 ส.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMO6-HKGTG01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 มิ.ย. ถึง 4 ก.ย. 60

฿ 5,995 ฿ 5,995

LMI2-CX12HKG

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ก.ค. ถึง 27 ส.ค. 60

฿ 9,988 ฿ 9,988

LMO6-J4CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 มิ.ย. ถึง 6 ก.ย. 60

฿ 12,221 ฿ 12,221

LMZ1-HKG27-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 ส.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 10,999 ฿ 10,999

LMC4-HKGCX01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 60

฿ 14,900 ฿ 14,900 ฿ 9,900 ฿ 9,900 -34%

LMH5-HKG-HK015

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. – 28 ส.ค. 60

฿ 11,900 ฿ 11,900

LMS17-HKGTG05-HX_RJ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 พ.ย. ถึง 19 ก.ย 60

฿ 14,900 ฿ 14,900 ฿ 13,900 ฿ 13,900 -7%

LMS17-HKGTG03-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 มิ.ย. ถึง 10 ก.ย 60

฿ 14,900 ฿ 14,900 ฿ 10,900 ฿ 10,900 -27%

LMS17-HKGTG02-RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 22 ต.ค 60

฿ 12,900 ฿ 12,900

LMS17-HKGTG01-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 พ.ค. ถึง 25 ก.ย 60

฿ 11,900 ฿ 11,900 ฿ 9,900 ฿ 9,900 -17%

LMA2-HKG-SZX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 มิ.ย. ถึง 27 ส.ค 60

฿ 13,500 ฿ 13,500

LMG1-HKG-HX003

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 พ.ค. ถึง 25 ก.ย. 60

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMG1-HKG-HX001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 พ.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMG1-HKG-EK003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 พ.ค. ถึง 24 ก.ย. 60

฿ 9,900 ฿ 9,900

LMS6-HKG003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 14 ส.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMS6-HKG003B

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMS6-HKG003A

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 พ.ค. ถึง 17 ก.ย. 60

฿ 13,900 ฿ 13,900

LMS6-HKG001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 14 ส.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900
Powered by MakeWebEasy.com