โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

LMZ1-AZHKG07TG

2 วัน 1 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ม.ค. ถึง 28 เม.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG11.1EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มี.ค. ถึง 01 เม.ย. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LMZ1-HKG01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ม.ค. ถึง 26 พ.ค. 62

THB 9,999 ฿ 9,999

LMZ1-AZHKG31

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ม.ค. ถึง 26 มี.ค. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG03FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ม.ค. ถึง 02 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-HKG08CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ม.ค. ถึง 02 เม.ย. 62

THB 17,900 ฿ 17,900

LMB11-HKG002RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 พ.ย.61 ถึง 01 เม.ย.62

THB 13,900 ฿ 13,900

LMG14-MFM01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. 61 ถึง 3 ม.ค. 62

THB 10,999 ฿ 10,999

LMC4-HKGCX07

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ย. 61 ถึง 25 เม.ย. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LMB11-HKG002CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ต.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 62

THB 14,900 ฿ 14,900

LMZ1-AZHKG11EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ม.ค. ถึง 02 มี.ค. 62

THB 16,999 ฿ 16,999

LMZ1-AZHKG21CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 15 ก.พ. ถึง 25 มี.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMZ1-AZHKG30-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 61 ถึง 11 พ.ย. 61

THB 13,999 ฿ 13,999

LMT-HGK181229HK

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61

THB 25,800 ฿ 25,800

LMW2-HC6RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ก.ย. 61 ถึง 24 มี.ค. 62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMZ1-HKG15.2CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ม.ค. ถึง 02 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMZ1-AZHKG04HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ธ.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 62

THB 15,999 ฿ 15,999

LMW2-HH11CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ย. 61 ถึง 30 มี.ค. 62

THB 13,888 ฿ 13,888

LMW2-HH10HX

2 วัน 1 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ย. 61 ถึง 31 มี.ค. 62

THB 9,888 ฿ 9,888

LMG1-HKGCX001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ก.ย. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 15,888 ฿ 15,888

LMB11-HKG02CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค. ถึง 27 ต.ค. 61

THB 15,900 ฿ 15,900

LMZ1-HKG25-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 ก.ย.61 ถึง 30 ต.ค.61

THB 14,999 ฿ 14,999 THB 13,999 ฿ 13,999 -7%

LMW5-HKGHK001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ต.ค. 61 ถึง 27 ต.ค. 61

THB 14,999 ฿ 14,999

LMG1-HKGTG002

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ต.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62

THB 26,900 ฿ 26,900

LMZ1-HKG30-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ก.ย. 61 ถึง 23 ก.ย. 61

THB 8,999 ฿ 8,999

LMH3-HAPT180084

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ส.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62

THB 8,765 ฿ 8,765

LMZ1-HKG28-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ย. 61 ถึง 28 ต.ค. 61

THB 15,999 ฿ 15,999

LMC4-HKGCX04

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ก.ย. 61 ถึง 10 ก.ย. 61

THB 15,900 ฿ 15,900

LMB11-HKG003RJ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ส.ค. 61 ถึง 15 ก.ย. 61

THB 10,999 ฿ 10,999

LMG1-HKGEK005

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ส.ค. 61 ถึง 24 ก.ย. 61

THB 11,900 ฿ 11,900
Powered by MakeWebEasy.com