โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


LMC4-HKGNY-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 1 ม.ค. 61

฿ 27,900 ฿ 27,900

LMZ1-HKG17-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60

฿ 13,999 ฿ 13,999

LMB11-HKG008EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ต.ค. 60 ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 12,900 ฿ 12,900

LMP4-HKGEK03.1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 20,900 ฿ 20,900

LMP4-HKGEK02.1

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ต.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60

฿ 23,900 ฿ 23,900

LMP4-HKGEK01.1

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMP4-CX2HKGDIS

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 25,900 ฿ 25,900

LMP4-CX1HKGNP

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 24,900 ฿ 24,900

LMS12-SINVVIP01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ กรุ๊ปส่วนตัว

฿ 25,999 ฿ 25,999

LMZ1-HKG04-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMC4-HKGEK01

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 16,900 ฿ 16,900

LMC4-HKGCX04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMC4-HKG07-CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 7 ธ.ค. ถึง 25 มี.ค. 61

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMZ1-HKG05-HX

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ธ.ค. ถึง 3 ม.ค. 61

฿ 24,900 ฿ 24,900

LMS3-SHTGPVG2

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 5 ธ.ค. 60

฿ 18,799 ฿ 18,799

LMZ1-HKG12-HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ส.ค. ถึง 26 มี.ค. 61

฿ 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-HKG02-FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ต.ค. ถึง 28 พ.ค. 61

฿ 15,999 ฿ 15,999

LMZ1-HKG01-FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 2 พ.ย. ถึง 22 พ.ค. 61

฿ 12,999 ฿ 12,999

LMZ1-HKG27-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 4 ส.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 10,999 ฿ 10,999

LMS17-HKGTG02-RJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 พ.ค. ถึง 22 ต.ค 60

฿ 12,900 ฿ 12,900

LMZ1-HKG26-HX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 3 ส.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

฿ 13,999 ฿ 13,999 ฿ 11,900 ฿ 11,900 -15%

LMZ1-HKG11-EK

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMS17-HKGTG04-CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 พ.ค. ถึง 3 พ.ย. 60

฿ 14,900 ฿ 14,900

LMB11-HKG03CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 17,900 ฿ 17,900

LMP4-HKGEK03

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 19,900 ฿ 19,900

LMP4-HKGEK02

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 29 ต.ค. 60

฿ 18,900 ฿ 18,900

LMP4-HKGEK01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 มิ.ย. ถึง 31 ต.ค. 60

฿ 22,900 ฿ 22,900

LMB11-HKG02CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60

฿ 15,900 ฿ 15,900

LMZ1-HKG25CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ส.ค. ถึง 30 ต.ค. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999 ฿ 12,999 ฿ 12,999 -13%

LMZ1-HKG23CX

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 1 ก.ค. ถึง 31 ต.ค. 60

฿ 14,999 ฿ 14,999
Powered by MakeWebEasy.com