ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม

LPB11-REP02FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 พ.ค. ถึง 22 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-REP02FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
 วันที่เดินทางกลับราคา (บาท)
18 พ.ค.62
25 พ.ค.62
08 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62
06 ก.ค.62
20 ก.ค.62
27 ก.ค.62
10 ส.ค.62
23 ส.ค.62
06 ก.ย.62
20 ก.ย.62
20 พ.ค.62
27 พ.ค.62
10 มิ.ย.62
24 มิ.ย.62
08 ก.ค.62
22 ก.ค.62
29 ก.ค.62
12 ส.ค.62
25 ส.ค.62
08 ก.ย.62
22 ก.ย.62
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900


โปรแกรม: ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สายการบิน: THAI AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:  

  • ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
  • ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่2
  • ชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี
  • ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด 
  • ชมปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี
  • ตลาดซาจ๊ะ ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม
วันที่ 2: พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 3: นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
Powered by MakeWebEasy.com