ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

รหัสสินค้า : LPB11-LAOS01FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ม.ค. ถึง 28 เม.ย. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-LAOS01FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา (บาท)
05 ม.ค.62
12 ม.ค.62
19 ม.ค.62
26 ม.ค.62
02 ก.พ.62
09 ก.พ.62
22 ก.พ.62
01 มี.ค.62
08 มี.ค.62
15 มี.ค.62
22 มี.ค.62
29 มี.ค.62
05 เม.ย.62
26 เม.ย.62
07 ม.ค.62
14 ม.ค.62
21 ม.ค.62
28 ม.ค.62
04 ก.พ.62
11 ก.พ.62
24 ก.พ.62
03 มี.ค.62
10 มี.ค.62
17 มี.ค.62
24 มี.ค.62
31 มี.ค.62
07 เม.ย.62
28 เม.ย.62
15,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900


โปรแกรม: ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

โดยสายการบิน: การบิน Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:  

  • นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian)
  • ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด
  • ตักบาตรข้าวเหนียว
  • ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม
  • น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall)
  • ชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
  • นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว
  • ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
  • นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
วันที่ 2: ตักบาตรข้าวเหนียว • บ้านช่างไห่ • บ้านผานม • ถ้ำติ่ง • น้ำตกกวงชี • พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 3: วัดเชียงทอง • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม • พระราชวังเก่า • หอพระบาง • กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPG1-ICNTG009

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 มี.ค. ถึง 20 พ.ค. 62

 
THB 22,888 ฿ 22,888

LPG14-MFM02FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 24 ก.ย. 62

 
THB 9,999 ฿ 9,999

LPB11-VN10PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 มี.ค. ถึง 01 ก.ค.62

 
THB 12,900 ฿ 12,900

LPJ6-PJP12XW

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ก.พ. ถึง 17 เม.ย. 62

 
THB 22,888 ฿ 22,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com