ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว

รหัสสินค้า : LPB11-LAO01FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 มิ.ย. ถึง 06 ต.ค. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-LAO01FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
ราคา (บาท)
14 – 16 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
05 – 07 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
30 ส.ค. – 01 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
04 – 06 ต.ค.62
12,900
13,900
12,900
13,900
13,900
12,900
14,900
15,900
15,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900


โปรแกรม: ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว

โดยสายการบิน: Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:  

  • นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian)
  • ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด
  • ตักบาตรข้าวเหนียว
  • ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม
  • น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall)
  • ชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
  • นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว
  • ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
  • นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด
วันที่ 2: ตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 3: วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวังเก่า – หอพระบาง – กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPG14-HKG09MS

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มี.ค. 62 ถึง 22 ต.ค 62

 
THB 11,989 ฿ 11,989

LPG14-FUK01XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

 
THB 19,999 ฿ 19,999

LPT18-VNHAN04

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ก.ค. ถึง 04 ม.ค. 63

 
THB 12,888 ฿ 12,888

LPG14-HAN01SL

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 เม.ย. ถึง 01 ธ.ค. 62

 
THB 8,989 ฿ 8,989
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com