ทัวร์พม่า ทะเลเจดีย์พุกาม เมืองมัณฑะเลย์

SKU : LPB11-MMR051FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-MMR051FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 04 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
06 – 09 ก.ค.62
07 – 10 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
27 – 30 ก.ค.62
03 – 06 ส.ค.62
04 – 07 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
11 – 14 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
18 – 21 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
25 – 28 ส.ค.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
01 – 04 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
08 – 11 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
15 – 18 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
22 – 25 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
14,900
12,900
13,900
11,900
13,900
12,900
12,900
12,900
13,900
11,900
13,900
13,900
12,900
12,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
13,900
11,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900


โปรแกรม: ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลเจดีย์เมืองมัณฑะเลย์

โดยสายการบิน: Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
  • พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)
  • ศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม วัดอนันดา วัดมนุหา
  • ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่ เมืองมิงกุน
  • “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) 
  • นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
  • อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่ 2 : พุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่ 3 :
มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – ระฆังมิงกุน –พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com