ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ลาวไก ซาปา

SKU : LPB11-VN006VJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 30 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-VN006VJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 – 08 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
04 – 07 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
01 – 04 พ.ย.62
08 – 11 พ.ย.62
15 – 18 พ.ย.62
22 – 25 พ.ย.62
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62
05 – 08 ธ.ค.62
06 – 09 ธ.ค.62
07 – 10 ธ.ค.62
08 – 11 ธ.ค.62
13 – 16 ธ.ค.62
20 – 23 ธ.ค.62
27 – 30 ธ.ค.62
28 – 31 ธ.ค.62
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
13,900
12,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ลาวไก ซาปา

โดยสายการบิน: Viet Jet Air (VJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน
  • ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
  • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
  • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
  • ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
  • ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
  • นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
  • สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน – ชอปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  
วันที่ 2 : ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา  
วันที่ 3 : ซาปา – เขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์
วันที่ 4 : ฮานอย – กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com