ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ชมปราสาทนครวัด

LPB11-REP01FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 62

Share

Share

     

รหัสโปรแกรม : LPB11-REP01FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง

ราคา(บาท)

21 – 23 มิ.ย.62
05 – 07 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
06 – 08 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
25 – 27 ต.ค.62
01 – 03 พ.ย.62
15 – 17 พ.ย.62
13 – 15 ธ.ค.62
29 – 31 ธ.ค.62
9,999
9,999
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,999
9,999
9,999
10,900
10,900
10,900
12,900
14,900


โปรแกรม: กัมพูชา เสียมเรียบ ชมปราสาทนครวัด

โดยสายการบิน:  THAI AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
  • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
  • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ
  • ช้อปปิ้งสิ้นค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
  • สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
  • ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

 รายละเอียดการเดินทาง: 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัป สรา
วันที่ 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี – ไนท์มาร์เก็ต
วันที่่ 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง                                 
Powered by MakeWebEasy.com