ทัวร์พม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

รหัสสินค้า : LMC4-RGNDD02

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ย. 61 ถึง 30 มี.ค. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LMC4-RGNDD02

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 03 พฤศจิกายน 61
02 – 04 พฤศจิกายน 61
03 – 05 พฤศจิกายน 61
04 – 06 พฤศจิกายน 61
08 – 10 พฤศจิกายน 61
09 – 11 พฤศจิกายน 61
10 – 12 พฤศจิกายน 61
11 – 13 พฤศจิกายน 61
15 – 17 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
17 – 19 พฤศจิกายน 61
18 – 20 พฤศจิกายน 61
22 – 24 พฤศจิกายน 61
23 – 25 พฤศจิกายน 61
24 – 26 พฤศจิกายน 61
25 – 27 พฤศจิกายน 61
29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 61
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 61
01 – 03 ธันวาคม 61
02 – 04 ธันวาคม 61
06 – 08 ธันวาคม 61
07 – 09 ธันวาคม 61
08 – 10 ธันวาคม 61 วันรัฐธรรมนูญ
09 – 11 ธันวาคม 61 วันรัฐธรรมนูญ
13 – 15 ธันวาคม 61
14 – 16 ธันวาคม 61
15 – 17 ธันวาคม 61
16 – 18 ธันวาคม 61
20 – 22 ธันวาคม 61
21 – 23 ธันวาคม 61
22 – 24 ธันวาคม 61
23 – 25 ธันวาคม 61
27 – 29 ธันวาคม 61 วันปีใหม่
28 – 30 ธันวาคม 61 วันปีใหม่
29 – 31 ธันวาคม 61 วันปีใหม่
30 ธันวาคม 61 – 01 มกราคม 62 วันปีใหม่
03 – 05 มกราคม 62
04 – 06 มกราคม 62
05 – 07 มกราคม 62
06 – 08 มกราคม 62
10 – 12 มกราคม 62
11 – 13 มกราคม 62
12 – 14 มกราคม 62
13 – 15 มกราคม 62
17 – 19 มกราคม 62
18 – 20 มกราคม 62
19 – 21 มกราคม 62
20 – 22 มกราคม 62
24 – 26 มกราคม 62
25 – 27 มกราคม 62
26 – 28 มกราคม 62
27 – 29 มกราคม 62
31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 62
01 – 03 กุมภาพันธ์ 62
02 – 04 กุมภาพันธ์ 62
03 – 05 กุมภาพันธ์ 62
07 – 09 กุมภาพันธ์ 62
08 – 10 กุมภาพันธ์ 62
09 – 11 กุมภาพันธ์ 62
10 – 12 กุมภาพันธ์ 62
14 – 16 กุมภาพันธ์ 62
15 – 17 กุมภาพันธ์ 62
16 – 18 กุมภาพันธ์ 62
17 – 19 กุมภาพันธ์ 62 วันมาฆบูชา
21 – 23 กุมภาพันธ์ 62
22 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 – 25 กุมภาพันธ์ 62
24 – 26 กุมภาพันธ์ 62
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 62
01 – 03 มีนาคม 62
02 – 04 มีนาคม 62
03 – 05 มีนาคม 62
07 – 09 มีนาคม 62
08 – 10 มีนาคม 62
09 – 11 มีนาคม 62
10 – 12 มีนาคม 62
14 – 16 มีนาคม 62
15 – 17 มีนาคม 62
16 – 18 มีนาคม 62
17 – 19 มีนาคม 62
21 – 23 มีนาคม 62
22 – 24 มีนาคม 62
23 – 25 มีนาคม 62
24 – 26 มีนาคม 62
28 – 30 มีนาคม 62
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
12,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
13,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
14,900
15,900
16,900
16,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900


โปรแกรม: ทัวร์พม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

โดยสายการบิน: การบิน NOK AIR (DD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมาร์ พระธาตุมุเตา
  • ชม พระราชวังบุเรงนอง
  • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda)
  • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
  • ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda) สร้างขึ้นในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร
  • นมัสการ พระนอนยิ้มหวาน (Shwetharlyaung)
  • เที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์
  • สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ
  • นมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง
รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน – คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 : พระธาตูอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  เจดีย์วิชชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 : วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LMZ1-CZCDG08

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ธ.ค 61 ถึง 25 ม.ค.62

 
THB 34,999 ฿ 34,999

LMJ6-PVN38VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค. 62

 
THB 18,900 ฿ 18,900

LMZ1 : BZPEK07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 22 ก.พ. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LMZ1-CZDEL01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ม.ค. 62 ถึง 17 พ.ค.62

 
THB 16,999 ฿ 16,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com