ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

รหัสสินค้า : LMZ1-TPE44-TG

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LMZ1-TPE44-TG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 6232,999


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

โดยสายการบิน: การบิน THAI AIRWAYS

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ตึกไทเป 101(ชั้น86)  COSMETIC SHOP
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้
วันที่ 2 : เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 3 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 : อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
วันที่ 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK -  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สินค้าเกี่ยวข้อง

LMZ1-CZCDG08

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ธ.ค 61 ถึง 25 ม.ค.62

 
THB 34,999 ฿ 34,999

LMZ1 : BZPEK07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 22 ก.พ. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LMJ6-PVN38VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค. 62

 
THB 18,900 ฿ 18,900

LMZ1-CZDEL01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ม.ค. 62 ถึง 17 พ.ค.62

 
THB 16,999 ฿ 16,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com