ทัวร์อินเดีย ลุมพินีวัน สาวัตถี ทัชมาฮาล

รหัสสินค้า : LMH1-DEL9W63

9 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.ย. 61 ถึง 05 ม.ค. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LMH1-DEL9W63

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
22-30 ก.ย. 2561
06-14 ต.ค. 2561
20-28 ต.ค. 2561
03-11 พ.ย. 2561
17-25 พ.ย. 2561
01-09 ธ.ค. 2561
15-23 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562
49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
53,900


โปรแกรม: ทัวร์อินเดีย ลุมพินีวัน สาวัตถี ทัชมาฮาล

โดยสายการบิน: การบิน JET AIRWAYS

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
  •  “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”
  •  พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน
  • พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
  • พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
  • พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา
  • ”ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล”

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- Qเดลลี-อัครา
วันที่ 2 : เมืองอัคราอัครา  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถี
วันที่ 3 :
เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)
วันที่ 4 :
เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา (ประเทศอินเดีย)

วันที่ 5 : เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา
วันที่ 6 : เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
วันที่ 7 : เมืองพุทธคยา – พาราณสี
วันที่ 8 : พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพ
วันที่ 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

LMB11-VN082FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ธ.ค.61 ถึง 27 มี.ค.62

THB 12,999 ฿ 12,999

LMJ6-PVN37VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค. 62

THB 18,900 ฿ 18,900

LMJ6-PVN17VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค.62

THB 19,900 ฿ 19,900

LMJ6-PVN18VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค.62

THB 19,900 ฿ 19,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com