ทัวร์เวียดนาม ดาลัด นั่งกระเช้า นั่งรถราง

รหัสสินค้า : LMZ1-SGN08-VZ

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ส.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 62

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสโปรแกรม : LMZ1-SGN08-VZ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
08 – 10 สิงหาคม 2561
22 – 24 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ค. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
05 – 07 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
12 – 14 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
03 – 05 ตุลาคม 2561
10 – 12 ตุลาคม 2561
17 – 19 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10- 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
28- 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
18 – 20 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
09 -11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22  - 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
7,888
7,888
8,888
8,888
7,888
8,888
7,888
8,888
8,888
7,888
9,888
9,888
9,888
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
9,999
9,999
10,999
9,999
12,999
13,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนาม ดาลัด นั่งกระเช้า นั่งรถราง

โดยสายการบิน: VIETJET AIR

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • น้ำตก DATANLA
 • นั่งรถราง ROLLER COASTER
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • วัดตั๊กลัม
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • CRAZY HOUSE
 • วัดหลิงเฝือก
 • โบสถ์รูปไก่
 • ฟาร์มเลี้ยงชะมด

 

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด   น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่ 2 : เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
วันที่ 3 : เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LMZ1 : BZPEK07

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 22 ก.พ. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LMJ6-PVN38VZ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 29 ธ.ค.61 ถึง 01 ม.ค. 62

 
THB 18,900 ฿ 18,900

LMZ1-CZCDG08

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ธ.ค 61 ถึง 25 ม.ค.62

 
THB 34,999 ฿ 34,999

LMZ1-CZDEL01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 ม.ค. 62 ถึง 17 พ.ค.62

 
THB 16,999 ฿ 16,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com