ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา

LPB11-HKG002CX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 เม.ย. ถึง 27 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-HKG002CX

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
27 เม.ย.62
02 พ.ค. 62
03 พ.ค.62
23 พ.ค.62
30 พ.ค.62
01 มิ.ย.62
06 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62
29 มิ.ย.62
05 ก.ค.62
12 ก.ค.62
19 ก.ค.62
02 ส.ค.62
10 ส.ค.62
16 ส.ค.62
24 ส.ค.62
30 ส.ค.62
06 ก.ย.62
13 ก.ย.62
20 ก.ย.62
12 ต.ค.62
25 ต.ค.62
29 เม.ย.62
04 พ.ค.62
05 พ.ค.62
25 พ.ค.62
01 มิ.ย.62
03 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62
09 มิ.ย.62
10 มิ.ย.62
15 มิ..ย.62
16 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62
23 มิ.ย.62
24 มิ.ย.62
01 ก.ค.62
07 ก.ค.62
14 ก.ค.62
21 ก.ค.62
04 ส.ค.62
12 ส.ค.62
18 ส.ค.62
26 ส.ค.62
01 ก.ย.62
08 ก.ย.62
15 ก.ย.62
22 ก.ย.62
14 ต.ค.62
27 ต.ค.62
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
16,900
15,900
15,900
18,900
15,900
15,900
16,900
14,900
14,900
15,900
19,900
16,900


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา

โดยสายการบิน: Cathay Packfic (CX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
  • วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
  • หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง
  • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
  • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย
  • นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก
  • นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
  • City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วันที่ 2 : วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – รีพลัสเบย์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งนาธาน – จิมซ่าจุ่ย
วันที่ 3 : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน – นั่งกระเช้านองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท – กรุงเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com