ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

รหัสสินค้า : LMB11-VN061

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ม.ค.62 ถึง 01 พ.ค.62

รายละเอียดสินค้า


    

 

รหัสโปรแกรม :LMB11-VN061

กำหนดการเดินทาง:


วันเดินทางไป

ราคา(บาท)
03 ม.ค.62
20 ม.ค.62
27 ม.ค.62
03 มี.ค.62
10 มี.ค.62
17 มี.ค.62
24 มี.ค.62
31 มี.ค.62
07 เม.ย.62
21 เม.ย.62
28 เม.ย.62
06 ม.ค.62
23 ม.ค.62
30 ม.ค.62
06 มี.ค.62
13 มี.ค.62
20 มี.ค.62
27 มี.ค.62
03 เม.ย.62
10 เม.ย.62
24 เม.ย.62
01 พ.ค.62
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900

โปรแกรม:ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน
สายการบิน: Air Asia

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
  • ชมยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” 
  • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร
  • อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก

รายละเอียดการเดินทาง:


วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่ 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่ 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่ 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LMZ1-HKG01FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ม.ค. ถึง 26 พ.ค. 62

THB 9,999 ฿ 9,999

LMT18-XJ102

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 มี.ค. ถึง 03 มิ.ย. 62

THB 29,888 ฿ 29,888

LMZ1-BZPVG03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.พ. 62 ถึง 25 มิ.ย. 62

THB 13,999 ฿ 13,999

LMI2-KXJ16

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 มี.ค. 62 ถึง 03 มิ.ย.62

THB 15,888 ฿ 15,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com