ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พักฮ่องกง2คืน

รหัสสินค้า : LPZ1-ZHKG08

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 29 ก.ย. 62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZHKG08

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 - 07 กรกฎาคม 2562
06 - 08 กรกฎาคม 2562
12 - 14 กรกฎาคม 2562
13 - 15 กรกฎาคม 2562
19 - 21 กรกฎาคม 2562
20 - 22 กรกฎาคม 2562
26 - 28 กรกฎาคม 2562
27 - 29 กรกฎาคม 2562
02 - 04 สิงหาคม 2562
03 - 05 สิงหาคม 2562
09 - 11 สิงหาคม 2562
10 - 12 สิงหาคม 2562
16 - 18 สิงหาคม 2562
17 - 19 สิงหาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562
24 - 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562
06 - 08 กันยายน 2562
07 - 09 กันยายน 2562
13 - 15 กันยายน 2562
14 - 16 กันยายน 2562
20 - 22 กันยายน 2562
21 - 23 กันยายน 2562
05 - 07 ตุลาคม 2562 BUS 1
05 - 07 ตุลาคม 2562 BUS 2
12 - 14 ตุลาคม 2562
24 - 26 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562 BUS 1
25 - 27 ตุลาคม 2562 BUS 2
26 - 28 ตุลาคม 2562
27 - 29 ตุลาคม 2562
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
21,900
18,900
18,900
19,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พักฮ่องกง2คืน

โดยสายการบิน: CATHAY PACIFIC (CX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดโป่วหลิน
  • City gate Outlet
  • A Symphony of Lights  
  • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
  • นั่งรถรางพีคแทรม
  • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค 
  • หาดรี พัลส์เบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights
วันที่ 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่ 3 : นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPB11-PN081-PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ธ.ค. ถึง 24 เม.ย. 63

 
THB 13,900 ฿ 13,900

LPB11-VN006-VJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ธ.ค. ถึง 24 มี.ค. 63

 
THB 11,900 ฿ 11,900

LPB11-VN007-VJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ม.ค. ถึง 21 มี.ค. 63

 
THB 14,900 ฿ 14,900

LPB11-VN005-SL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ธ.ค. ถึง 13 เม.ย. 63

 
THB 12,900 ฿ 12,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com