ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง พักบาน่าฮิลล์

LPB11-VN084FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 20 มิ.ย. ถึง 26 ต.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-VN084FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
20 – 23 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
04 – 07 ก.ค.62
05 – 08 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
29 ส.ค. – 02 ก.ย.62
05 – 08 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
23 – 26 ต.ค.62
14,900
13,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
14,900
16,900
13,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
16,900
15,900

โปรแกรม : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง พักบาน่าฮิลล์

สายการบิน : Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
 • พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้
 • อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม
 • ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ 
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
 • สะพานสีทอง (สะพานมือ)
 • สวนสนุก The Fantasy Park 
 • นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village
 • Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการ
 • สักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
 • ชมสะพานมังกร Dragon Bridge

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – พระราชวังหลวง – นั่งสามล้อซิโคล่ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือน้ำหอม
วันที่ 2 : สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – บาน่าฮิลล์ 
วันที่ 3 : บาน่าฮิลล์ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์     
วันที่ 4 : วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – วัดเกาได๋ – สะพานมังกร – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com