ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส ดอกวิสทีเรีย

SKU : LPT18-XJ115

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 พ.ค. ถึง 04 มิ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ115

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
07-11 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
09-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
12-16 พฤษภาคม 2562
13-17 พฤษภาคม 2562
14-18 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
20-24 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
26-30 พฤษภาคม 2562
27-30 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562
21,888.-
19,888.-
20,888.-
20,888.-
20,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
21,888.-
21,888.-
20,888.-
19,888.-
19,888.-
20,888.-
20,888.-
21,888.-
21,888.-
20,888.-
19,888.-
19,888.-
21,888.-
21,888.-
21,888.-


โปรแกรม: ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส ดอกวิสทีเรีย

โดยสายการบิน: THAI AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส
  • เพลิดเพลินใจกับสีม่วง ของ ดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
  • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
  • พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2 :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com