ทัวร์ฟุกุโอกะ บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ ช้อปปิ้ง

SKU : LPZ1-ZFUK03SL

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 เม.ย ถึง 01 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZFUK03SL

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
24 – 28 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
04 – 08 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999


โปรแกรม: ทัวร์ฟุกุโอกะ บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ ช้อปปิ้ง

โดยสายการบิน:  THAI LION AIR (SL)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ
  • หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น
  • บ่อน้ำพุร้อน (JigokuMeguri) หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด
  • บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดัง
  • วัดนาริตะซังคุรุเมะ ตั้งอยู่ในเมืองคุรุเมะ
  • ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต 
  • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

 

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
วันที่ 3 : วัดนาริตะซังคุรุเมะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ  
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
วันที่ 5 : สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com