ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ วัดอาซากุสะ ขาปูยักษ์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPG14-NRT12XJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 มิ.ย. ถึง 01 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPG14-NRT12XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
06 – 09 มิถุนายน 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
15 – 18 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
22 – 25 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
27 – 30 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
10 – 13 สิงหาคม 2562
19 – 22 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
21 – 24 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
20,999
20,999
18,999
18,999
16,999
18,999
18,999
20,999
20,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999


โปรแกรม: ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ วัดอาซากุสะ ขาปูยักษ์

โดยสายการบิน: THAI AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple)
  • นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) 
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
  • ชมทุ่งลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
  • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village)
  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่
  • ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ 


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)

วันที่ 2 :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park –  หมู่บ้านอิยาชิ
โนะซาโตะ – นาริตะ
วันที่ 3 : อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 4 : วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com