ทัวร์โตเกียว อาซากุสะ โอชิโนะฮัคไก ช้อปปิ้งชินจูกุ

SKU : LPI2-JXW221

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 มิ.ย. ถึง 02 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-JXW221

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05-09 มิถุนายน 62
06-10 มิถุนายน 62
08-12 มิถุนายน 62
11-15 มิถุนายน 62
12-16 มิถุนายน 62
13-17 มิถุนายน 62
15-19 มิถุนายน 62
18-22 มิถุนายน 62
19-23 มิถุนายน 62
20-24 มิถุนายน 62
22-26มิถุนายน 62
25-29 มิถุนายน 62
26-30 มิถุนายน 62
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 62
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 62
02-06 กรกฎาคม 62
03-07 กรกฎาคม 62
04-08 กรกฎาคม 62
06-10 กรกฎาคม 62
09-13 กรกฎาคม 62
10-14 กรกฎาคม 62
11-15 กรกฎาคม 62
12-16 กรกฎาคม 62
13-17 กรกฎาคม 62
16-20 กรกฎาคม 62
18-22 กรกฎาคม 62
20-24 กรกฎาคม 62
23-27 กรกฎาคม 62
24-28 กรกฎาคม 62
25-29 กรกฎาคม 62
26-30 กรกฎาคม 62
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 62
27-31 สิงหาคม 62
28 สิงหาคม-01 กันยายน 62
29 สิงหาคม-02 กันยายน 62
31 สิงหาคม-04 กันยายน 62
03-07 กันยายน 62
04-08 กันยายน 62
05-09 กันยายน 62
07-11 กันยายน 62
10-14 กันยายน 62
11-15 กันยายน 62
12-16 กันยายน 62
14-18 กันยายน 62
17-21 กันยายน 62
18-22 กันยายน 62
19-23 กันยายน 62
21-25 กันยายน 62
24-28 กันยายน 62
25-29 กันยายน 62
26-30 กันยายน 62
28 กันยายน-02 ตุลาคม 62
21,888
19,888
17,888
18,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
21,888
18,888
18,888
21,888
21,888
19,888
19,888
19,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
23,888
25,888
25,888
21,888
19,888
19,888
21,888
24,888
24,888
21,888
19,888
21,888
21,888
19,888
19,888
21,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
19,888
22,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
22,888


โปรแกรม: โตเกียว อาซากุสะ โอชิโนะฮัคไก ช้อปปิ้งชินจูกุ

โดยสายการบิน:  NOKSCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
  • เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด
  • ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)
  • ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้
  • ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
  • สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen)+ขาปูยักษ์
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
  • ช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม – ออนเซ็น
วันที่ 3 : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิชั้น5 – โอชิโนะฮัคไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ
วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์
วันที่ 5 : วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com