ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ เมียงดง สวนศิลปะอันยาง

SKU : LPC4-ICNLJ002

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ค. ถึง 03 ก.ย.62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPC4-ICNLJ002

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03 – 07 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562  
18 – 22 พฤษภาคม 2562  
21 – 25 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
01 – 05 มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
17 – 21 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
22 – 26 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 2562
17,900.-
17,900.-
18,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
14,900.-
15,900.-
14,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ เมียงดง สวนศิลปะอันยาง

สายการบิน : JIN AIR (LJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมความงาม หุบเขาศิลปะโพชอน ที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรม
  • ถ่ายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศิลปะ อันยาง หรือ Anyang Art Park
  • ศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอ เชีย ทงแดมุน
  • เพลิดเพลินกับ เอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
  • พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด
  • โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ ไม่รวมค่าลิฟต์ 
  • ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี
  • ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด  อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก
  • ถ่ายภาพ 3 มิติ  เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ
  • ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ปะติมากรรมน้ำแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซล


รายละเอียดการเดินทาง:


วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
วันที่ 2 : อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน – สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน    
วันที่ 3 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอาง – โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – โซลทาวเวอร์ – เมียงดง
วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ถ่ายภาพ  3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com