ทัวร์เกาหลี คล้องกุญแจ เอเวอร์แลนด์ เมียงดง

LPZ1-ZICN23XJ

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ค. ถึง 03 ต.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZICN23XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
02 – 07 พฤษภาคม 2562 
07 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 14 พฤษภาคม 2562
14 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562 
21 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562
04 – 09 มิถุนายน 2562
05 – 10 มิถุนายน 2562
06 – 11 มิถุนายน 2562
07 – 12 มิถุนายน 2562
08 – 13 มิถุนายน 2562
11 – 16 มิถุนายน 2562
12 – 17 มิถุนายน 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
14 – 19 มิถุนายน 2562
15 – 20 มิถุนายน 2562
18 – 23 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
20 – 25 มิถุนายน 2562
21 – 26 มิถุนายน 2562
22 – 27 มิถุนายน 2562
25 – 30 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562
29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562
02 – 07 กรกฎาคม 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
05 – 10 กรกฎาคม 2562
06 – 11 กรกฎาคม 2562
09 – 14 กรกฎาคม 2562
10 – 15 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
12 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 18 กรกฎาคม 2562
14 – 19 กรกฎาคม 2562
15 – 20 กรกฎาคม 2562
16 – 21 กรกฎาคม 2562
17 – 22 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
19 – 24 กรกฎาคม 2562
20 – 25 กรกฎาคม 2562
23 – 28 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
02 – 07 สิงหาคม 2562
03 – 08 สิงหาคม 2562
06 – 11 สิงหาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
09 – 14 สิงหาคม 2562 
10 – 15 สิงหาคม 2562 
13 – 18 สิงหาคม 2562
14 – 19 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
16 – 21 สิงหาคม 2562
17 – 22 สิงหาคม 2562
20 – 25 สิงหาคม 2562
21 – 26 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
23 – 28 สิงหาคม 2562
24 – 29 สิงหาคม 2562
27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562
03 – 08 กันยายน 2562
04 – 09 กันยายน 2562
05 – 10 กันยายน 2562
06 – 11 กันยายน 2562
07 – 12 กันยายน 2562
10 – 15 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
13 – 18 กันยายน 2562
14 – 19 กันยายน 2562
17 - 22 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
20 – 25 กันยายน 2562
21 – 26 กันยายน 2562
24 – 29 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999

โปรแกรม: ทัวร์เกาหลี คล้องกุญแจ เอเวอร์แลนด์ เมียงดง

สายการบิน: AIR ASIA X (XJ) 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • ทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ 
  • แวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET
  • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน
  • เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี
  • เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง
  • ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก
  • ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แหล่งช๊อบปิ้งขนาดใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
วันที่ 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน   
วันที่ 3 : เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง  
วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน  
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com