ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซิปัน ซาปา

SKU : LPZ1-ZHAN06

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 เม.ย. ถึง 22 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPZ1-ZHAN06

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
11 – 14 เมษายน 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
12 – 15 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
05 – 08 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
19,999
16,999
15,999
13,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซิปัน ซาปา

โดยสายการบิน: Thai Airway (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมหมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
  • ช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
  • นั่งรถรางเมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน
  • เลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
  • จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
  • ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก
  • ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย
  • อ่าวฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
วันที่ 2 : เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
วันที่ 3 : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 : เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com