ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก

SKU : LPB11-VN09PG

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 พ.ค. ถึง 29 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPB11-VN09PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
24 – 26 พ.ค.62
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
07 – 09 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
05 – 07 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
30 ส.ค. – 01 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
27 – 29 ก.ย.62
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก

โดยสายการบิน: Bangkok Airway (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  •  เที่ยวเกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าอันทันสมัย ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam
  • เรือนจำฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc)
  • เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้
  • วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์
  • ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดำน้ำตื้น ชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก
  • Long Beach Center นำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้
  • ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท
  • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา
วันที่ 2 : เรือนจำฟูโกว๊ก – วัดโฮโกว๊ก – วัดดิงชาว – ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center
วันที่ 3 : ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ    

Powered by MakeWebEasy.com