ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซิปัน ซาปา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-BZHAN05

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 22 ก.พ. ถึง 11 ส.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPZ1-BZHAN05

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
12 – 15 เมษายน 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
13,999
14,999
14,999
16,999
16,999
15,999
15,999


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซิปัน ซาปา

โดยสายการบิน: AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมหมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
  • ช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
  • นั่งรถรางเมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน
  • เลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
  • จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
  • ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก
  • ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย
  • อ่าวฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 2 : เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่ 3 : เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก
วันที่ 4 : เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com