ทัวร์เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์

รหัสสินค้า : LPG14-ICN37XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย.62

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสโปรแกรม : LPG14-ICN37XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03 – 07 มิถุนายน 2562
04 – 08 มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
06 – 10 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
09 – 13 มิถุนายน 2562
10 – 14 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
16 – 20 มิถุนายน 2562
17 – 21 มิถุนายน 2562
18 – 22 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
22 – 26 มิถุนายน 2562
23 – 27 มิถุนายน 2562
24 – 28 มิถุนายน 2562
25 – 29 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562
01 – 05 กรกฎาคม 2562
02 – 06 กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
07 – 11 กรกฎาคม 2562
08 – 12 กรกฎาคม 2562
09 – 13 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
11 – 15 กรกฎาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
15 – 19 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
21 – 25 กรกฎาคม 2562
22 – 26 กรกฎาคม 2562
23 – 27 กรกฎาคม 2562
24 – 28 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
04 – 08 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
06 – 10 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 สิงหาคม 2562
13 – 17 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
18 – 22 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
25 – 29 สิงหาคม 2562
26 – 30 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562
01 – 05 กันยายน 2562
02 – 06 กันยายน 2562
03 – 07 กันยายน 2562
04 – 08 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
08 – 12 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
10 – 14 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
15 – 19 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
17 – 21 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
22 – 26 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
24 – 28 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

โปรแกรม: ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์

สายการบิน: AIR ASIA X (XJ) 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • ทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ 
  • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน
  • เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี
  • เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – เมืองยงอิน – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – ย่านทงแดมุน   
วันที่ 3 : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง   
วันที่ 4 : ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด – พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน  
วันที่ 5 : เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ  

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPS12-SINSQ001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 มิ.ย. 62 ถึง 02 ม.ค. 63

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPS12-SINTR003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 22 ต.ค. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPG14-ICN39XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 01 ต.ค.62

 
THB 13,999 ฿ 13,999

LPB11-CMB01SL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ย.62 ถึง 23 ธ.ค.62

 
THB 15,999 ฿ 15,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com