ทัวร์เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ ภูเขานัมซาน

LPG14-ICN39XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 01 ต.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPG14-ICN39XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 06 พฤษภาคม 2562
02 – 07 พฤษภาคม 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
09 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
18 – 23 พฤษภาคม 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562
05 – 10 มิถุนายน 2562
06 – 11 มิถุนายน 2562
12 – 17 มิถุนายน 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
20 – 25 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 15 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
16 – 21 กรกฎาคม 2562
17 – 22 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
06 – 11 สิงหาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
09 – 14 สิงหาคม 2562
14 – 19 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 26 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
04 – 09 กันยายน 2562
05 – 10 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
17,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

โปรแกรม: ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ภูเขานัมซาน

สายการบิน: AIR ASIA X (XJ) 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • ทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ 
  • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน
  • เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี
  • เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON
วันที่ 3 : วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด  พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)   
วันที่ 4 : ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี –  พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล – ดิวตี้ ฟรี  
วันที่ 5 : โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ย่านฮงแด – พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com