ทัวร์ตุรกี กรุงทรอย คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ

LPP6-ISTTK001

8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ก.ย. ถึง 03 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPP6-ISTTK001

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
02-09 ก.ย. 62
08-15 ก.ย. 62
09-16 ก.ย. 62
15-22 ก.ย. 62
16-23 ก.ย. 62
23-30 ก.ย. 62
29 ก.ย.-06 ต.ค.
30 ก.ย.-07 ต.ค.
05-12 ต.ค. 62
06-13 ต.ค. 62
07-14 ต.ค. 62
13-20 ต.ค. 62
19-26 ต.ค. 62
20-27 ต.ค. 62
26 ต.ค.-02 พ.ย. 62
27 ต.ค.-03 พ.ย. 62
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900


โปรแกรม: ทัวร์ตุรกี กรุงทรอย คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ

โดยสายการบิน: Turkish Airlines ( TK )

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici
 • ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus
 • ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุด
 • ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ
 • กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง
 • ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropoli
 • เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีตเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน
 • เมืองปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”
 • ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
วันที่ 3 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่        
วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ             
วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่         
วันที่ 6 : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองอิซปาร์ต้า – เมืองคัปปาโดเกีย           

วันที่ 7 : นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com