ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จตุรัสแดง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPF2-HG03

8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 25 มิ.ย. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPF2-HG03

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
25 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
02 – 09 ก.ค. 62
09 – 16 ก.ค. 62
12 – 19 ก.ค. 62
23 – 30 ก.ค. 62
24 – 31 ก.ค. 62
06 – 13 ส.ค. 62
09 – 16 ส.ค. 62
10 – 17 ส.ค. 62
04 – 11 ก.ย. 62
10 – 17 ก.ย. 62
18 – 25 ก.ย. 62
24 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
01 – 08 ต.ค. 62
04 – 11 ต.ค. 62
08 – 15 ต.ค. 62
11 – 18 ต.ค. 62
12 – 19 ต.ค. 62
15 – 22 ต.ค. 62
19 – 26 ต.ค. 62
22 – 29 ต.ค. 62
05 – 12 พ.ย. 62
14 – 21 พ.ย. 62
20 – 27 พ.ย. 62
28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62
06 – 13 ธ.ค. 62
07 – 14 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
49,900
49,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
49,900
49,900
49,900
49,900
52,900
49,900
52,900
52,900
49,900
52,900
49,900
52,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
59,900
59,900


โปรแกรม:ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จตุรัสแดง

โดยสายการบิน: Emirate Airline (EK)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซีย
 • โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์
 • จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์
 • วิหารเซนต์บาซิล นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซีย
 • ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซีย
 • โบสถ์หยดเลือด โบสถ์เก่าที่สร้างตั้งแต่ปี 1883
 • พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี1732 
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย
 • พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล สิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : สุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่ 3 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
วันที่ 4 : สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
วันที่ 5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 6 : พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 7 : มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
วันที่8 :  ดูไบ – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com