ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ รถไฟใต้ดิน สแปร์โรว์ฮิล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPI2-EY801

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 26 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-EY801

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
15 พ.ค. – 20 พ.ค. 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
10 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562
24 ก.ค. – 29 ก.ค. 2562
37,888
37,888
38,888
36,888
38,888
38,888


โปรแกรม:ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ รถไฟใต้ดิน สแปร์โรว์ฮิล

โดยสายการบิน: Etihad Airways 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา
  • ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
  • ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
  • ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
  • ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต
วันที่ 3 : เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด – โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ – IZMAILOVO MARKET
วันที่ 4 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA                                  
วันที่ 5 : ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ – สนามบินนานาชาติอาบูดาบี                 
วันที่ 6 : ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com