ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ขึ้นเขาทิตลิส

LPD9-EK009

9 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ส.ค. ถึง 16 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPD9-EK009

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)      
10 – 18 ส.ค. 62
12 – 20 ก.ย. 62
26 ก.ย. – 04 ต.ค. 62
02 – 10 ต.ค. 62
08 – 16 ต.ค. 62
12 – 20 ต.ค. 62
19 – 27 ต.ค. 62
20 – 28 ต.ค. 62
09 – 17 พ.ย. 62
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
04 - 12 ธ.ค. 2562
08 - 16 ธ.ค. 2562

52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
52,900
49,900

49,900
52,900
52,900

 
โปรแกรม : ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ขึ้นเขาทิตลิส

โดยสายการบิน : Emirate Airline (EK)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
  • มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
  • ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)
  • พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
  • สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์
  • ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
  •  ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง
  • หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ดูไบ
วันที่ 2 : ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
วันที่ 3 :
La Vallee Village Outlet-เมืองดิฌง                   

วันที่ 4 :
ดิฌง-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน      

วันที่ 5 : แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-มิลาน
วันที่ 6 : มิลาน-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า-พราโต้
วันที่ 7 : LECCIO THE MALL OUTLET-กรุงโรม     
วันที่ 8 : วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซี่ยม-สนามบิน-ดูไบ       
วันที่ 9 : ดูไบ-กรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com