ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

LPZ1-ZHOK08

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 พ.ค. ถึง 27 มิ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZHOK08

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
14 – 19 สิงหาคม 2562
17 – 22 สิงหาคม 2562
21 – 26 สิงหาคม 2562
24 – 29 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562
04 – 09 กันยายน 2562
07 – 12 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
14 – 19 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
21 – 26 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
30,999
27,999
30,999
27,999
29,999
29,999
29,999
25,999
29,999
27,999
29,999
29,999
29,999


โปรแกรม: ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ
  •  โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล
  • สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู
  • เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ
  • นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษ
  • อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก
  • ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร
  • อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
วันที่ 3 : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 4 : อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ      

Powered by MakeWebEasy.com