ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

SKU : LPB11-MMR05PG

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-MMR05PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
05 เม.ย.62
12 เม.ย.62
13 เม.ย.62
14 เม.ย.62
19 เม.ย.62
26 เม.ย.62
10 พ.ค.62
24 พ.ค.62
31 พ.ค.62
14 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
05 ก.ค.62
12 ก.ค.62
13 ก.ค.62
26 ก.ค.62
09 ส.ค.62
23 ส.ค.62
30 ส.ค.62
06 ก.ย.62
20 ก.ย.62
27 ก.ย.62
08 เม.ย.62
15 เม.ย.62
16 เม.ย.62
17 เม.ย.62
22 เม.ย.62
29 เม.ย.62
13 พ.ค.62
27 พ.ค.62
03 มิ.ย.62
17 มิ.ย.62
24 มิ.ย.62
08 ก.ค.62
15 ก.ค.62
16 ก.ค.62
29 ก.ค.62
12 ส.ค.62
26 ส.ค.62
02 ก.ย.62
09 ก.ย.62
23 ก.ย.62
30 ก.ย.62
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900


โปรแกรม: ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

โดยสายการบิน: Bangkok Airway (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
  • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู
  • วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
  •  พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
  • ดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง
  • ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระ เจ้านะระตู่
  • ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
  •  เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน
  • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาล
  • พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน – วัดกุสินารา –เขามัณฑะเลย์
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์ – พุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวชานดอร์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่ 3 : พุกาม – มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี – ระฆังมิง กุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – วัดมหากันดายงค์ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com