ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

SKU : LPB11-MMR051PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-MMR051PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 - 08 ก.ค.62
12 - 15 ก.ค.62
13 - 16 ก.ค.62
26 - 29 ก.ค.62
09 - 12 ส.ค.62
23 - 26 ส.ค.62
30 ส.ค. - 02 ก.ย.62
06 - 09 ก.ย.62
20 - 23 ก.ย.62
27 - 30 ก.ย.62
04 - 07 ต.ค.62
11 - 14 ต.ค.62
25 - 28 ต.ค.62
01 - 04 พ.ย.62
29 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
07 - 11 ธ.ค.62
13 - 16 ธ.ค.62
20 - 23 ธ.ค.62
27 - 30 ธ.ค.62
28 - 31 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63
13,900
13,900
15,900
15,900
15,900
13,900
12,900
13,900
12,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
13,900
17,900
18,900
17,900
18,900


โปรแกรม: ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

โดยสายการบิน: Bangkok Airway (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
  • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู
  • วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
  •  พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
  • ดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง
  • ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระ เจ้านะระตู่
  • ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
  •  เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน
  • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาล
  • พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม         
วันที่ 2 : พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ 
วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com