ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZMDL05

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 26 เม.ย. ถึง 02 ธ.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZMDL05

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
ราคา(บาท)
26 – 29 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
06 – 09 กันยายน 2562
13 – 16 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562
01 – 04 พฤศจิกายน 2562
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
05 – 08 ธันวาคม 2562
06 – 09 ธันวาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
14 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
20 – 23 ธันวาคม 2562
21 – 24 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
13,999
15,999
14,999
16,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
12,999
16,999
13,999
16,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
17,999
18,999
18,999
18,999


โปรแกรม: ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

โดยสายการบิน: BANGKOK AIRWAYS ( PG )

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม
  • เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์
  • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
  • วัดอานันดา, วัดมนุหะ,วัดกุบยางกี
  • ชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร
  • วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่นและละเอียดการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้
  • ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก
  • ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์          
วันที่ 2 : เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์  
วันที่ 3 : เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
วันที่ 4 : เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com