ทัวร์สิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ UNIVERSAL

LPS12-SINSL002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPS12-SINSL002

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01-03 มิ.ย. 62
02-04 มิ.ย. 62
06-08 มิ.ย. 62
07-09 มิ.ย. 62
08-10 มิ.ย. 62
09-11 มิ.ย. 62
13-15 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
16-18 มิ.ย. 62
20-22 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
23-25 มิ.ย. 62
27-29 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
04-06 ก.ค. 62
05-07 ก.ค. 62
06-08 ก.ค. 62
07-09 ก.ค. 62
11-13 ก.ค. 62
12-14 ก.ค. 62
13-15 ก.ค. 62
14-16 ก.ค. 62
15-17 ก.ค. 62
18-20 ก.ค. 62
19-21 ก.ค. 62
20-22 ก.ค. 62
21-23 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
27-29 ก.ค. 62
01-03 ส.ค. 62
02-04 ส.ค. 62
03-05 ส.ค. 62
04-06 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
15-17 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
17-19 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
22-24 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
24-26 ส.ค. 62
29-31 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
01-03 ก.ย. 62
05-07 ก.ย. 62
06-08 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
08-10 ก.ย. 62
12-14 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
15-17 ก.ย. 62
26-28 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
28-30 ก.ย. 62
29 ก.ย.-01 ต.ค. 62
01-03 ต.ค. 62
02-04 ต.ค. 62
03-05 ต.ค. 62
04-06 ต.ค. 62
05-07 ต.ค. 62
06-08 ต.ค. 62
07-09 ต.ค. 62
08-10 ต.ค. 62
09-11 ต.ค. 62
10-12 ต.ค. 62
11-13 ต.ค. 62
12-14 ต.ค. 62
15-17 ต.ค. 62
16-18 ต.ค. 62
17-19 ต.ค. 62
18-20 ต.ค. 62
19-21 ต.ค. 62
20-22 ต.ค. 62
21-23 ต.ค. 62
22-24 ต.ค. 62
24-26 ต.ค. 62
25-27 ต.ค. 62
26-28 ต.ค. 62
27-29 ต.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
01-03 พ.ย. 62
02-04 พ.ย. 62
07-09 พ.ย. 62
08-10 พ.ย. 62
09-11 พ.ย. 62
14-16 พ.ย. 62
15-17 พ.ย. 62
16-18 พ.ย. 62
21-23 พ.ย. 62
22-24 พ.ย. 62
23-25 พ.ย. 62
28-30 พ.ย. 62
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
01-03 ธ.ค. 62
05-07 ธ.ค. 62
06-08 ธ.ค. 62
07-09 ธ.ค. 62
08-10 ธ.ค. 62
12-14 ธ.ค. 62
13-15 ธ.ค. 62
14-16 ธ.ค. 62
15-17 ธ.ค. 62
19-21 ธ.ค. 62
20-22 ธ.ค. 62
21-23 ธ.ค. 62
22-24 ธ.ค. 62
26-28 ธ.ค. 62
27-29 ธ.ค. 62
28-30 ธ.ค. 62
29-31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
01-03 ม.ค. 63
02-04 ม.ค. 63
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
12,999.-
10,999.-
11,999.-
11,999.-
11,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
14,999.-
14,999.-
12,999.-
10,999.-


โปรแกรม: ทัวร์สิงคโปร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม มารีน่า เบย์ แซนด์

โดยสายการบิน: Thai Lion Air ( SL )

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  •   เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  •   ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  •   ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
  •   ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
  •   ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
  •   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่ 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) 
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

วันที่ 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com