ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ม้าไม้เมืองทรอย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPP6-ISTTK002

8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ก.ค. ถึง 29 ก.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPP6-ISTTK002

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
09-17 ก.ค. 62
14-22 ก.ค.62
20-28 ก.ค. 62
21-29 ก.ค.62
44,900
44,900
44,900
44,900


โปรแกรม: ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ม้าไม้เมืองทรอย

โดยสายการบิน: Turkish Airlines (TK)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร
  • นำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia
  • ชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924
  •  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก
  • ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น
  • ข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปิ – ช้อปปิ้ง ย่าน ทักซิม สแควร์
วันที่ 3 :  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต – เมืองชานัคคาเล่
วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – เมืองอิซเมียร์
วันที่ 5 :   บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 6 : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองอิซปาร์ต้า – เมืองคอนย่า        

วันที่ 7 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 8 : นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com