ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

รหัสสินค้า : LPB11-MMR021PG

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 พ.ค. ถึง 29 ก.ย. 62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-MMR021PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
18 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
14 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
05 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
06 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
20 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62
02 มิ.ย. 62
16 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62
07 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62
04 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62
01 ก.ย. 62
08 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62
14,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
12,900
14,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
11,900
12,900
11,900
12,900


โปรแกรม: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

โดยสายการบิน: Bangkok Airway (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
  • พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533
  • ชมแม่น้ำสะโตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  • เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock).
  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร
  • นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน
  • ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า.
  • ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง       
วันที่ 2 : ย่างกุ้ง – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  
วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPG14-HKG09MS

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 มี.ค. 62 ถึง 22 ต.ค 62

 
THB 11,989 ฿ 11,989

LPB11-MMR04FD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 มิ.ย. ถึง 25 พ.ย. 62

 
THB 11,900 ฿ 11,900

LPB11-MMR04DD

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 29 ก.ย. 62

 
THB 11,900 ฿ 11,900

LPB11-MMR051PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

 
THB 12,900 ฿ 12,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com