ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

LPP10-KMGMU12

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 23 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPP10-KMGMU12

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
18-23 ตุลาคม 256235,500


โปรแกรม : ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

โดยสายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต
  • ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ซึ่งบริเวณทั้งเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี หรือดอกคามีเลีย ซึ่งจะออกดอกหลากสีสันทั้งขาว ชมพู ชมพู
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร
  • อุทยานน้ำหยก ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา 
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าลี่
วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง    
วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า) – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – เมืองต้าลี่
วันที่ 5 : เมืองต้าลี่ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง
วันที่ 6 : วัดหยวนทง – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com