ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ทุ่งลาเวนเดอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZIST16

9 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ก.ค. ถึง 17 ส.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZIST16

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05 – 13 กรกฎาคม 2562
06 – 14 กรกฎาคม 2562
07 – 15 กรกฎาคม 2562
09 – 17 กรกฎาคม 2562
11 – 19 กรกฎาคม 2562
16 – 24 กรกฎาคม 2562
21 – 29 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562
02 – 10 สิงหาคม 2562
03 – 11 สิงหาคม 2562
04 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 17 สิงหาคม 2562
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
31,999
31,999
33,999
33,999

โปรแกรม: ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ทุ่งลาเวนเดอร์

โดยสายการบิน: Turkish Airlines  (TK)
  • สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk
  • เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน
  • เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเจีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
  • นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม
  • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
  • ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน
  • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
วันที่ 3 : เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่่ 4 : เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิชเมียร์ 
วันที่ 6 : เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วันที่ 7 : เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม  
วันที่ 8 : เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี        
วันที่ 9 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com