ทัวร์อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บิ๊กเบน ลอนดอน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZLHR05

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. 62 ถึง 05 ม.ค.63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZLHR05

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)      
13 - 18 กรกฎาคม 2562
26 - 31 กรกฎาคม 2562
08 - 13 ตุลาคม 2562
11 - 16 ตุลาคม 2562
12 - 17 ตุลาคม 2562
19 - 24 ตุลาคม 2562
22 - 27 ตุลาคม 2562
26 - 31 ตุลาคม 2562
05 - 10 พฤศจิกายน 2562
16 - 21 พฤศจิกายน 2562
24 - 29 ธันวาคม 2562
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2562
32,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
29,999
29,999
29,999
35,999
38,999
38,999
38,999
 
โปรแกรม : ทัวร์อังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บิ๊กเบน ลอนดอน

โดยสายการบิน : Royal Brunei Airlines (BI)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
  • โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ
  • อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน
  • หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ
  • ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล
  • พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน  
วันที่ 3 :
เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน          

วันที่ 4 :
เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
วันที่ 5 : เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
Powered by MakeWebEasy.com