ทัวร์จีน ทิเบต  ลาซา ชมพระราชวังโปตาลากง

รหัสสินค้า : LPP10-LXATG06

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 20 ต.ค. 62

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPP10-LXATG06

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
21 - 26 มิ.ย. 62
12 - 17 ก.ค. 62
26 - 31 ก.ค. 62
09 - 14 ส.ค. 62
20 - 25 ก.ย. 62
11 - 16 ต.ค. 62
18 - 23 ต.ค. 62
20 - 25 ต.ค. 62
58,800.-
65,800.-
65,800.-
65,800.-
62,800.-
65,800.-
65,800.-
65,800.-


โปรแกรม: ทัวร์จีน   ทิเบต  ลาซา ชมพระราชวังโปตาลากง

โดยสายการบิน: THAI AIRWAY (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ 
  • เขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี
  • พระราชวังโปตาลากง  เป็นสถานที่เลืองซื่อติดอันดับโลกของประเทศจีน ( CHINA S WORLD HERITAGE)
  • ทะเลสาบยามดก ยามดกหมายถึงทะเลสาบหงส์ฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสามทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต 
  • วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก 


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 2 : เมืองเฉินตู – นครลาซา (บินภายในประเทศ)
วันที่ 3 : เขาเหย้าหวังซาน – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา – วัดเซรา (ไฮไลท์)
วันที่ 4 : พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) –  วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
วันที่ 5 : ทะเลสาบยามดก – เมืองลาซา – เมืองเฉินตู
วันที่ 6 : ช้อปปิ้งถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ  

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPV7-EURO1

10 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 26 ต.ค.62

 
THB 70,900 ฿ 70,900

LPT18-VZTPE01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. ถึง 01 ม.ค. 63

 
THB 25,888 ฿ 25,888

LPD9-AY002

12 วัน 10 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ธันวาคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
THB 105,000 ฿ 105,000

LPZ1-ZCAI01

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ต.ค. 62 ถึง 22 มี.ค 63

 
THB 29,999 ฿ 29,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com