ทัวร์เยอรมนี เชก พระราชวังซองซูซี

LPF2-HG20

7 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 08 ส.ค. 62 ถึง 02 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPF2-HG20

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
08 – 14 ส.ค. 62
11 – 17 ก.ย. 62
08 – 14 ต.ค. 62
12 – 18 ต.ค. 62
07 – 13 พ.ย. 62
21 – 27 พ.ย. 62
04 – 10 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
45,900


โปรแกรม: ทัวร์เยอรมนี เชก พระราชวังซองซูซี

โดยสายการบิน: Emirate Airlines (EK)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค จัตุรัสแห่งนี้รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งชั้นเยี่ยม และที่ลานนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญๆ 
  • พระราชวังซองซูซี พระราชวังเหลืองอ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนขนาด ใหญ่ เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งปรัสเซีย 
  • โบสถ์เซนต์โทมัส  โบสถ์ใหญ่ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน โบสถ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  • ปราสาทปราก ใช้เป็นสถานที่ทำงานของ ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
  • สะพานชาร์ลส์ โดดเด่นด้วยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ดูไบ – ฮัมบูร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เบอร์ลิน
วันที่ 3 : เบอร์ลิน – พ็อตส์ดัม – พระราชวังซองซูซี – เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชาร์ลี – กำแพงเบอร์ลิน
วันที่ 4 : เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร์ – ไลป์ซิก – ศาลาว่าการเก่า – โบสถ์เซนต์โทมัส
วันที่ 5 : คาโลวี วารี – ปราก
วันที่ 6 : ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิน
วันที่ 7 : ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
Powered by MakeWebEasy.com