ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาราวานซาราย

SKU : LPP6-GYDTK01

7 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ส.ค ถึง 22 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPP6-GYDTK01

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
09-15 ส.ค. 62
28 ก.ย.-04 ต.ค.62
08-14 ต.ค. 62
11-17 ต.ค. 62
16-22 ต.ค. 62
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900


โปรแกรม: ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาราวานซาราย

โดยสายการบิน: Turkish Airlines (TK)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of Shirvansshakh สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน
  • แวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรือที่พักแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม
  • ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน
  • ชมความสวยงามของสุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque เป็นสุเหร่าใหญ่ประจำเมือง
  • พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชคี
  • ชม วิหารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน เป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์
  • วิหารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์
  • พิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of Stalin เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล – เมืองบาคู
วันที่ 2 : เมืองบาคู – โกบัสตาน – เมืองบาคู
วันที่ 3 :
เมืองบาคู – เมืองเชมาค่า – เมืองเชคี
วันที่ 4 :
 เมืองเชคี – กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)

วันที่ 5 : เมืองมิทสเคต้า – เมืองกอรี่ – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – เมืองทบิลีซี่
วันที่ 6 : กรุงทบิลิซี – กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
Powered by MakeWebEasy.com