ทัวร์จีน คุนหมิง อูรูมูฉี คานาสือ สวรรค์ของช่างถ่ายภาพ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPP10-KMGMU18

7 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ค. ถึง 26 ก.ย 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPP10-KMGMU18

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
12-18 ก.ค. 2562
10-16 ส.ค 2562
20-26 ก.ย 2562
63,900.-
63,900.-
65,500.-


โปรแกรม : ทัวร์จีน คุนหมิง อูรูมูฉี คานาสือ สวรรค์ของช่างถ่ายภาพ

โดยสายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชม สวนน้ำพุเก้ามังกรเค่อลามาอี้ น้ำพุเก้ามังกรเป็นต้นกำเนิดของสายแม่น้ำเค่อลามาอี้ มีความสูง 8 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยมนุษย์
  • ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตา
  • ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับใหล
  • ทะเลสาบเทวดา (เสินเซียนวาน)  ซึ่งในยามเช้าทะเลสาบแห่งนี้จะมีหมอกมาปกคลุมอยู่บริเวณผิวน้ำของทะเลสาบเทวดาคล้ายๆกับมีเทวดาลงมา
  • จุดชมวิวที่สูงที่สุดเพื่ือชม ทะเลสาปคานาสือ หรือ (ทะเลสาปเปลี่ยนสี) จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด
  • ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร ชมบรรยากาศของทะเลสาบคานาสือ
  • เมืองผีอู่เอ้อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ในแบบทะเลทรายโกบี หรือ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ทะเลทรายเกอบี่ทา
  • ท่านช้อปปิ้ง ตลาดต้าปาจา เป็นแหล่งช็อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองคุนหมิง
วันที่ 2 : คุนหมิง – อูรูมูฉี – เค่อลามาอี้ – สวนน้ำพุเก้ามังกร 
วันที่ 3 : บ่อน้ำมันเค่อลามาอี้ – ธารน้ำห้าสี – เมืองเจียเติงหยี
วันที่ 4 : คานาสือ –ทะเลสาบมังกรหลับ – ทะเลสาบเทวดา – จุดชมวิวคานาสือ – ศาลาชมปลา (รวมรถ) – ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ
วันที่ 5 : เมืองปู้เอ่อจิน – เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถราง) – เมืองขุยถุน
วันที่ 6 : ตลาดต้าปาจา – อูรูมูฉี – คุนหมิง
วันที่ 7 : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง
วันที่ 8 : ช้อปปิ้ง PARK1903 – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com