ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล พระราชวังหลวง

รหัสสินค้า : LPB11-JAI01FD

4 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ส.ค. ถึง 02 ต.ค.62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-JAI01FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
11 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62
01 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62
14 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62
04 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62
02 ต.ค. 62
18,900
17,900
16,900
17,900
18,900

โปรแกรม : ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล พระราชวังหลวง

สายการบิน : Thai Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ
  • พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์
  • AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์
  • ผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง
  • พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797 สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล
  • ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสี
  • อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
  • วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่  1: สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
วันที่ 2 : พระราชวังสายลม – นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังกลางน้ำ – CITY PALACE
วันที่ 3 : ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – แชนด์ เบารี – วัดพระพิฆเนศ – สนามบินชัยปุระ – กรุงเทพฯ
วันที่ 4 : ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPS12-SIN3K002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 62

 
THB 11,999 ฿ 11,999

LPZ1-ZDME04

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 ส.ค. ถึง 17 พ.ย. 62

 
THB 29,999 ฿ 29,999

LPS12-SINTR003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 22 ต.ค. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPG14-ICN39XJ

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ค. ถึง 01 ต.ค.62

 
THB 13,999 ฿ 13,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com